Eunice Kimaliro

Dr Eunice  Kimaliro BA, Diploma Ôl Radd, MSc a PhD  

Darlithydd

Caerfyrddin

E-bost: Eunice. Kimaliro@uwtsd.ac.uk

Eunice Kimaliro

Mentor a chefnogi dysgwyr seiliedig ar waith ar lefel saith a’r rhai sy’n gweithio tuag at ddoethuriaeth Broffesiynol drwy gyfrwng y llwybr hwn. 

Addysgu Iaith a Llenyddiaeth, rheoli rhaglenni addysgol, addysgu athrawon, mentora ac ymchwil.     

Ymchwilwyr Addysg Merched yn Kenya

Ymdriniaethau â hunaniaeth broffesiynol, strwythurau asiantaeth a sefydliadol. 

Ymchwil ansoddol yn canolbwyntio ar hunaniaeth, newid ac asiantaeth.

Hwyluso datblygiad staff, cynllunio ac adolygu rhaglenni, modelau mentora, rheoli mentrau seiliedig ar glwstwr 

Awdur ar y cyd

 

  • Beliefs yn Taylor C a Woolley R (2013) Values and Beliefs in Primary Education
  • Cyfres Integrated English i ysgolion uwchradd ‐ Mudiad Jomo Kenyatta
  • Poems A plenty. Lonngman Kenya