Helen Davies

Helen  Davies BA (Anrh), TAR Addysg Gynradd, Diploma Graddedig

Cymrawd dysgu proffesiynol   

Caerfyrddin

E-bost: Helen.L.Davies@uwtsd.ac.uk

Helen Davies

Cymrawd dysgu proffesiynol   

HND ac wedyn BA (Anrh) mewn Astudiaethau Busnes.

TAR mewn Addysg Gynradd ac 16 mlynedd yn gweithio fel ymarferwr dosbarth mewn addysg cyfrwng Cymraeg.

Diploma Graddedig mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Addysg) (yn PCDDS). Cyfnod o weithio i’r Tîm Cynghori ar y Gymraeg yn Ninas a Sir Abertawe.

Cyfnod yn gweithio i ddarparwr hyfforddiant preifat yn cyflwyno ILM ar lefel 3 fel cwrs masnachol drwy gyfrwng y Gymraeg ac ILM yn cael ei gyllido gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop ar lefel 4 a 5 ar gyfer Rheolwyr Canol mewn Ysgolion.

Yn astudio am radd Meistr mewn Addysg ar hyn o bryd yn PCDDS.

Dysgu ac Addysgu Effeithiol      

Arweinyddiaeth a rheolaeth Dwyieithrwydd 

Dysgu ac Addysgu Effeithiol      

Arweinyddiaeth a rheolaeth Dwyieithrwydd