Joanna Blomfield

Joanna Blomfield BA, MA

Darlithydd Mentor

Caerfyrddin

E-bost: Joanna.blomfield@uwstd.ac.uk


Darlithydd Mentor

Mae gen i brofiad helaeth o addysgu a dysgu ym maes AB, gan gynnwys ymarfer dysgu. Roeddwn yn Hyrwyddwr Addysgu a Dysgu, yn cefnogi’r staff gyda phob agwedd ar addysgu a dysgu a darparu datblygiad staff.                  

Rydw i wedi bod yn ymarferwr ymwybyddiaeth ofalgar ers dros ugain mlynedd ac yn ei addysgu ers dros ddeg. Rwyf yn gymwys i addysgu .b (ymwybyddiaeth ofalgar i bobl ifanc yn eu harddegau) a .b sylfaen (ymwybyddiaeth ofalgar i athrawon) a hefyd yn athro MBSR/MBCT oedolion cymwys. Fy nyhead mawr i yw cynnwys ymwybyddiaeth ofalgar mewn hyfforddiant athrawon ac rydw i’n ddarlithydd gwadd ar raglen TAR Prifysgol Caerdydd ac yn aelod uchel fy mharch o’r Gymuned Ymwybyddiaeth Ofalgar mewn Addysg.

Mae gen i gefndir mewn gwneud ffilmiau dogfen ac ysgrifennu’n greadigol. 

Aelod o’r sefydliad Ymwybyddiaeth Ofalgar i Ysgolion.                              

Ymwybyddiaeth ofalgar fel rhan o hyfforddiant athrawon/i Athrawon Newydd Gymhwyso, i feithrin cadernid ac atal gorweithio. Ymwybyddiaeth ofalgar ar gyfer iechyd meddwl pobl ifanc. Dwyieithrwydd yn y gweithle. Defnyddio e-ddysgu mewn addysgu a dysgu.

Ymwybyddiaeth ofalgar fel rhan o hyfforddiant athrawon/i Athrawon Newydd Gymhwyso, i feithrin cadernid ac atal gorweithio. Ymwybyddiaeth ofalgar ar gyfer iechyd meddwl pobl ifanc ac i hybu eu ffyniant. Dwyieithrwydd yn y gweithle. Addysgu a dysgu amlsynhwyraidd a defnyddio e-ddysgu mewn addysgu a dysgu.

Ymwybyddiaeth ofalgar i athrawon a disgyblion yn ogystal â’r cyhoedd yn gyffredinol. Cefnogi addysgu a dysgu effeithiol. Y Cwricwlwm Cymreig a dwyieithrwydd.

Siarad Cymraeg, Ffrangeg a Sbaeneg