Julie Crossman

Julie  Crossman MA (PDET); CMgr;

Darlithydd Mentor

Caerfyrddin

Ffôn: 01792 225178
E-bost: julie.crossman@uwtsd.ac.uk

Julie Crossman

Ymchwilio i fodiwlau academaidd a’u cynllunio a’u darparu a gweithredu fel mentor i ddysgwyr, gan ddarparu arweiniad a chefnogaeth gyda, er enghraifft, sgiliau ysgrifennu academaidd a magu hyder.

10 mlynedd yng Ngholeg Gŵyr, Abertawe:

‐ Hyfforddwr Arweinyddiaeth a Rheolaeth yn ymchwilio i raglenni ac yn eu cynllunio a’u darparu o lefel 3 i 7 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth yn ogystal â lefel 3 i 7 ar raglenni Hyfforddiant a Mentora. Hefyd wedi darparu rhaglenni Hyfforddi’r Hyfforddwr Proffesiynol.            

2 ½ blynedd gydag Acorn Learning and Development:

Rheolwr Tîm y tîm cyflawni Arweinyddiaeth a Rheolaeth (am flwyddyn)

Cynghorydd Hyfforddiant (ar raglenni dysgu seiliedig ar waith mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth, lefelau 3 i 5) am 1 ½ blynedd.

Rheolwr Adwerthu am 10 mlynedd.

‐ Rheolwr Siartredig gyda CMI (CMgr),

‐ Aelod o’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (MInstLM);

- Ymarferwr ITA NLP (Academi Hyfforddwyr Ryngwladol NLP)

Diddordeb mawr mewn sut gall unigolion feithrin hunanymwybyddiaeth ac adeiladu ar sgiliau ‘meddal’ mewn perthynas â datblygu gallu i arwain a rheoli. Diddordeb hefyd mewn profion seicometrig a sut gall hyn wella dealltwriaeth bersonol, hyder a medrusrwydd yn y gweithle. Yn olaf, rydw i'n cefnogi unigolion drwy gyfrwng technegau hyfforddi a mentora i hwyluso twf personol a gwybodaeth

Mae’r diddordebau’n cynnwys profion seicometrig, deallusrwydd emosiynol a rhaglenni niwro-ieithyddol.

Hyfforddi a mentora.

Datblygiad proffesiynol.

Ymchwilio i raglenni dysgu seiliedig ar waith ar draws amrywiaeth o feysydd pwnc arweinyddiaeth a rheolaeth, a’u cynllunio a’u darparu.