Maddie Hinkin

Maddie Hinkin BA

Uwch Swyddog Recriwtio    

Caerfyrddin

Ffôn: 01267 225183
E-bost: maddie.hinkin@uwtsd.ac.uk

Maddie Hinkin

Uwch Swyddog Recriwtio      

Rydw i wedi gweithio fel Cynorthwy-ydd Adnoddau Dynol ym Mhrifysgol Aberystwyth ac wedyn ymunais â’r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu fel Cynorthwy-ydd Profiad y Myfyrwyr gan helpu i drefnu lleoliadau gwaith i fyfyrwyr gyda’r cwmni cynhyrchu Fiction Factory ar raglen deledu Y Gwyll. Ymunais yn ddiweddar â Phrosiect GWLAD ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ym mis Ionawr 2016.