Mair O'Connor

Mair  O'Connor MSc.; CFCIPD; FHEA

Darlithydd

Caerfyrddin

Ffôn: 01267 225174
E-bost: m.oconnor@uwtsd.ac.uk

Mair O'Connor

Darlithio ar y modiwlau dysgu seiliedig ar waith amrywiol sy’n cael eu cynnig drwy brosiect GWLAD a goruchwylio ansawdd y rhaglen.

AD a hyfforddiant 

Cymrawd Siartredig o’r Sefydliad Siartredig ar gyfer Personél a Datblygiad Aelod o Ffederasiwn y Busnesau Bach           

Arweinyddiaeth a Rheolaeth; datblygu pobl; achredu rhaglenni datblygiad sefydliadol 

Arweinyddiaeth a Rheolaeth; datblygu pobl; achredu rhaglenni datblygiad sefydliadol 

Rheoli a Datblygu Adnoddau Dynol ac Arweinyddiaeth 

Rheolwr Gyfarwyddwr fy nghwmni hyfforddi a datblygu fy hun, gan arbenigo mewn datblygu rheolaeth, gydag achrediad y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) i ddarparu rhaglenni Arweinyddiaeth a Rheolaeth ILM o lefelau 2 i 5 a rhaglenni Hyfforddi ar lefel 3.