Dr Rhianon Washington

Dr Rhianon  Washington Tyst Add, Meistr, Doethuriaeth, SHEA

Rheolwr Academaidd / Cymrawd Datblygu Gweithlu

Caerfyrddin

Ffôn: 01267 675175
E-bost: r.washington@uwtsd.ac.uk

Rhianon Washington

Rheolwr academaidd ar gyfer y prosiect GWLAD (Tyfu Gweithluoedd trwy Ddysgu a Datblygu) .

Hyfforddiant a datblygiad yn y GIG

Cymrawd Academi Addysg

Mae gennyf ddiddordeb mewn amryw o raglenni drwy'r Fframwaith Arfer Proffesiynol

Mentora Gwenwynig

Mentora

Datblygiad Proffesiynol

Washington, R (2013) 'Distal mentoring: An antidote to toxicity? International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring'

adnodd arlein – (Amazon) 'Mindful Mentoring'

Ar hyn o bryd rwy'n ysgrifennu gwerslyfr mentora gyda Gwasg Prifysgol Cymru o'r enw ‘The Mentor’s Companion’

Mae gennyf gyhoeddiadau sy'n ddyledus yn Gyfnodolyn Mentora a Thiwtora ac yn y Cyhoeddiad Blynyddol FACE