Rhianydd Herdman

Rhianydd  Herdman

Uwch Swyddog Recriwtio    

Ffôn: 01267 225168

Rhianydd Herdman

Fy rôl i yw gweithio gyda busnesau yn Ne Orllewin Cymru’n hybu manteision prosiect GWLAD.

Gan ddechrau fel prentis yng Nghyngor Sir Gaerfyrddin ar ôl gadael Coleg Gŵyr yn Abertawe, aeth Rhianydd ymlaen wedyn i’r Bartneriaeth Dysgu Rhanbarthol cyn dechrau yn ei rôl fel Uwch Swyddog Recriwtio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Mae fy hobïau’n cynnwys perfformio, darllen a rhedeg.