Sarah Loxdale

Sarah  Loxdale BA, Tystysgrif Ôl Radd 

Cymrawd Dysgu Seiliedig ar Waith 

Caerfyrddin

E-bost: s.loxdale@uwtsd.ac.uk


Yn 2010 ymunodd Sarah â’r tîm Cymrawd Dysgu ac Addysgu Seiliedig ar Waith ac mae wedi cefnogi myfyrwyr sydd wedi bod yn ymgymryd â’r modiwl Achredu Dysgu Profiadol Blaenorol (APEL).

Yn fwy diweddar, mae Sarah wedi bod yn cefnogi myfyrwyr drwy fentora ac mae wedi helpu gyda chyflwyno amrywiaeth o gyrsiau Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith

Ers gadael Prifysgol Cymru, Abertawe gyda Gradd BA Anrh mewn Cymraeg, dechreuodd Sarah ar ei gyrfa gyda Phartneriaeth Addysg a Busnes Dyfed. Roedd Sarah yn arwain ar ddatblygu prosiectau cysylltiedig â gwaith a sefydlu partneriaethau cynaliadwy rhwng ysgolion a busnesau.

Gyda’i phrofiad o weithio ym myd addysg, busnes a diwydiant, aeth Sarah ymlaen wedyn i sicrhau nifer o uwch swyddi gyda Gyrfa Cymru yn y Gorllewin. Ar hyn o bryd mae Sarah yn Rheolwr Polisi gyda Gyrfa Cymru ac mae’n arwain ar ddatblygu polisi a strategaeth y cwmni mewn perthynas ag addysg cysylltiedig â gwaith.

Mae Sarah wedi astudio gyda’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) ym Mhrifysgol Manceinion ac wedi ennill Tystysgrif Ôl Radd mewn Arweinyddiaeth Addysgol, Rheolaeth ac Ymgynghoriaeth.

Cynnydd dysgwyr drwy Ddysgu Seiliedig ar Waith 

Sefydlu partneriaethau academaidd gyda busnesau lleol a diwydiant   

Cynnydd dysgwyr drwy Ddysgu Seiliedig ar Waith  

Achredu Dysgu Profiadol Blaenorol (APEL)

Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Cyfrifoldebau Corfforedig a Chymdeithasol yn gysylltiedig â gwirfoddoli mewn Addysg      

Mae Sarah yn siarad Cymraeg