Stephanie Meyer

Stephanie  Meyer BA, MA

Darlithydd

Caerfyrddin

Ffôn: 01267 225182
E-bost: Stephanie.meyer@uwtsd.ac.uk

Stephanie Meyer

Addysgu a hyfforddi modiwlau seiliedig ar waith amrywiol 

Datblygu Economaidd Rhyngwladol ac AU     

Datblygiad economaidd, Cynaliadwyedd, Achredu Dysgu Profiadol Blaenorol (APEL)

Ymgysylltu cymunedol, datblygiad economaidd gwledig, cynaliadwyedd ac ymgysylltu 

Datblygiad Rhyngwladol, Rheoli Prosiectau Rhyngwladol, Datblygiad Cynaliadwy, Cyfathrebu Rhyngddiwylliannol 

New Generation, New Economy. LinkedIn. 7/2015

The Effects of Training‐Based Development Intervention in Makeni, Sierra Leone. Capstone Collection. Papur 2398. 2/2011

Rydw i wrth fy modd gydag anifeiliaid a chefais fy magu ar fferm. Americanes ydw i ond rydw i wrth fy modd yn byw yng Nghymru ac rydw i’n dysgu Cymraeg!