Wendy Williams

Wendy  Williams BA (Anrh), Tystysgrif Lefel 4 a 5

Swyddog Gweinyddol      

Caerfyrddin

Ffôn: 01267 225167
E-bost: w.williams@uwtsd.ac.uk

Wendy Williams

Casglu a chofnodi manylion cyfranogwyr, ffurflenni a thaflenni amser. Paratoi ar gyfer byrddau arholiadau. Cysylltu â’r gofrestrfa.

Technegydd labordy am 30 mlynedd. Dechreuais weithio yn PCDDS yn 2012 a dod yn ddysgwr seiliedig ar waith ac ennill BA yn 2015.

Rydw i’n mwynhau gwaith gwnïo a darllen ac rydw i’n hoffi beicio pan mae hi’n braf.