Will Snoad

Will Snoad BA 

Dylunydd Amlgyfrwng 

Abertawe

E-bost: william.snoad@uwtsd.ac.uk

Will Snoad

Creu deunyddiau marchnata a dysgu ar gyfer y prosiect GWLAD.

Ymunais PCYDDS yn Ionawr 2016 ar ôl bod yn llawrydd am gwpl o fisoedd. Mae gen i brofiad o ddylunio gwefannau, ffotograffiaeth, gwneud ffilmiau ac effeithiau arbennig.

Graffeg Symudol, effeithiau arbennig, TGCh

Rwy'n mwynhau ffotograffiaeth, natur, beicio a chwaraeon.