Cydnabod ac Achredu Dysgu (CAD)

Cydnabod ac Achredu Dysgu (CAD)

CAD

Credydau: 15 a mwy o gredydau’n cael eu dyfarnu am ddangos tystiolaeth o ddysgu blaenorol

Lefel: 4 / 5 / 6 / 7

Hyd – hyd at 12 mis (ôl-raddedig), hyd at 18 mis (israddedig)

Pwrpas y modiwl hwn yw galluogi i chi hawlio credydau academaidd am ddysgu profiadol neu ardystiedig blaenorol. Erbyn diwedd y modiwl hwn, byddwch wedi nodi’r dysgu rydych wedi’i wneud yn eich gweithle ac wedi casglu portffolio o dystiolaeth sy’n galluogi i chi hawlio hyd at ddwy ran o dair o gymhwyster ar gyfer y dysgu hwnnw. Bydd lefel a nifer y credydau y gallwch eu hawlio’n dibynnu ar eich profiad a’ch rôl. Efallai y bydd y modiwl hwn yn rhan o gymhwyster cyffredinol mewn Ymarfer Proffesiynol (Tystysgrif Addysg Uwch, Gradd Sylfaen, BA neu Feistr)

Pob cyflogai

  • Cydnabod ac achredu am ddysgu blaenorol
  • Adlewyrchu ar sgiliau a phrofiad i adeiladu ar ddatblygiadau yn y dyfodol
  • Ystyried sut gellir gweithredu newid yn y gweithle

Traethawd adlewyrchol

Portffolio o dystiolaeth sy’n cynnwys:

  • CV gyda nodiadau sy’n disgrifio eich gweithgareddau seiliedig ar waith
  • Disgrifiad swydd gyda nodiadau
  • Portffolio o brofiad dysgu a ategir gan dystiolaeth
  • Mae’n bwysig nodi y byddwch yn cael cefnogaeth gan diwtor penodol yn ystod eich cyfnod astudio.
  • Gallwch hawlio hyd at ddwy ran o dair o ddyfarniad llawn mewn Ymarfer Proffesiynol drwy’r modiwl hwn.

Cefnogir y modiwl gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. I gael manylion am gymhorthdal ariannol, cysylltwch â gwlad@pcydds.ac.uk