Cyflwyniad i Farchnata

Cyflwyniad i Farchnata

Credydau: 30

Lefel: 4

Hyd – 3 diwrnod o sesiynau a addysgir

Pwrpas y modiwl hwn yw meithrin dealltwriaeth sylfaenol y dysgwyr o’r theori a’r cysyniadau sy’n sail i farchnata a rhoi gwybodaeth iddynt am egwyddorion ac arferion marchnata.

Mae’r modiwl hwn yn canolbwyntio ar y meysydd canlynol:

  • Y farchnad defnyddwyr a’r ffactorau mawr sy’n dylanwadu ar ymddygiad prynu defnyddwyr;
  • Y prif ffactorau amgylcheddol sy’n penderfynu ar farchnadoedd a marchnata;
  • Y camau yn y broses ymchwil marchnata;
  • Datblygu cymysgedd marchnata sefydliad;
  • Sail strategaeth farchnata sefydliad;
  • Yr adnoddau a’r technegau a ddefnyddir wrth gynnal ymchwil marchnad.

Unigolion sydd eisiau gwella a datblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau marchnata.

  • Gellir plethu hyn yn rhwydd yn niwylliant y sefydliad er mwyn gwella’r strategaeth farchnata
  • Gwella perfformiad y cyflogeion sy’n ymwneud â marchnata

Adroddiad ysgrifenedig yn seiliedig ar adolygiad o sefydliad rydych yn gyfarwydd ag ef, gan nodi ac amlinellu egwyddorion marchnata ar waith.

  • Mae’n bwysig nodi y byddwch yn cael cefnogaeth gan diwtor penodol yn ystod eich cyfnod astudio.
  • Ar ôl i chi gwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, byddwch yn ennill 30 credyd y gallwch eu rhoi tuag at astudiaethau pellach.

Cefnogir y modiwl gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. I gael manylion am gymhorthdal ariannol, cysylltwch â gwlad@pcydds.ac.uk