Cyllid a Chynllunio ar gyfer Busnes Bychan

Cyllid a Chynllunio ar gyfer Busnesau Bychan

Cyllid a Chynllunio

Credydau: 30

Lefel: 4

Hyd - 4 diwrnod o sesiynau a addysgir

Pwrpas y modiwl hwn yw galluogi'r dysgwr i ddeall cysyniadau cynllunio busnes sylfaenol a dehongli a dadansoddi data ariannol er mwyn cynllunio ar gyfer tyfiant busnes.

Dyma ffocws y modiwl hwn:

 

  • Cydrannau cynllun busnes effeithiol.
  • Strwythurau busnes bach a chyfyngiadau atebolrwydd.
  • Hanfodion busnes a chyllid a gweithgareddau allweddol cyfrifyddu.
  • Costau a ffynonellau cyllid sy'n gysylltiedig â dechrau a rhedeg menter a busnes. 
  • Trethiant ac yswiriant. 
  • Arolygu a chadw cofnodion ariannol. 
  • Cynllunio wrth gefn a chamau adferol.

 

Bydd y dysgwyr yn:

  • Defnyddio sgiliau gwneud penderfyniadau a datblygu busnes i gynhyrchu cynllun busnes effeithiol;
  • Dadansoddi a dehongli data ariannol er mwyn adnabod cyfleoedd ar gyfer tyfiant busnes ac i leihau'r risg;
  • Nodi heriau allweddol busnes ac awgrymu camau sy'n galluogi hyblygrwydd ar adegau o newid.

Cefnogir y modiwl gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. I gael manylion am gymhorthdal ariannol, cysylltwch â gwlad@pcydds.ac.uk