Cynllun Dysgu Seiliedig ar Waith

Cynllun Dysgu Seiliedig ar Waith

Cynllun Dysgu

Credydau: 30

Lefel: 4 / 5 / 6 / 7

Hyd – 4 diwrnod, sesiwn a addysgir

Bydd y cynllun dysgu’n nodi’r hyn mae’r dysgwr wedi’i ddysgu eisoes ac yn cefnogi cydnabod y dysgu sydd ei angen mewn perthynas â’i waith. Os yw hynny’n briodol, bydd y cynllun hefyd yn dangos a oes posib gwneud hawliad am gredyd am ddysgu profiadol a wnaed.

Pob cyflogai

  • Adlewyrchu ar y dysgu a’r profiad hyd yma
  • Creu cynllun datblygu personol ar gyfer y dyfodol
  • CV a Disgrifiad swydd
  • Dadansoddiad Tystiolaeth o Anghenion Hyfforddi
  • Adolygiad adlewyrchu
  • Cynllun Datblygu Personol a fydd yn datgan eich anghenion hyfforddi a datblygu
  • Mae’n bwysig nodi y byddwch yn cael cefnogaeth gan diwtor penodol yn ystod eich cyfnod astudio.
  • Ar ôl i chi gwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, byddwch yn ennill 15 credyd y gallwch eu rhoi tuag at astudiaethau pellach.

Cefnogir y modiwl gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. I gael manylion am gymhorthdal ariannol, cysylltwch â gwlad@pcydds.ac.uk