Dyddiadau Modiwlau

Hydref 2017

19eg Hydref 2017  Arweinyddiaeth a Didwylledd                                  Abertawe
19eg Hydref 2017  Rheoli Prosiectau Caerfyrddin      
24ain Hydref 2017                Marchnata Digidol Caerfyrddin
25ain Hydref 2017 Meddylgarwch yn y Gweilthle Caerfyrddin
25ain Hydref 2017 Cyflwyniad i Farchnata Caerfyrddin
     

Tachwedd 2017

2ail Tachwedd 2017  Mentora ac Hyfforddi                        Abertawe
13eg Tachwedd 2017  Cydnabod ac Achredu Dysgu Caerfyrddin      
30ain Tachwedd 2017                Arweinyddiaeth a Newid Caerfyrddin
     

Ionawr 2018

   
9fed Ionawr 2018  Cynaliadwyedd yn y Gweithle                                  Caerfyrddin
16eg Ionawr 2018  Prosiect Dysgu Seiliedig ar Waith Caerfyrddin      
24ain Ionawr 2018                Dulliau Ymchwil Caerfyrddin
31ain Ionawr 2018   Caerfyrddin
     

Chwefror 2018

   
1af Chwefror 2018 AD i weithwyr heb arbenigedd AD                            Caerfyrddin
6ed Chwefror 2018   Caerfyrddin      
6ed Chwefror 2018                Cynllunio, Cymell ac Arwain Caerfyrddin
     

Mawrth 2018

   
15fed Mawrth 2018                                    Abertawe
     

Ebrill 2018

   
4ydd Ebrill 2018                                   Caerfyrddin
10fed Ebrill 2018   Caerfyrddin      
10fed Ebrill 2018                 Caerfyrddin
11eg Ebrill 2018   Caerfyrddin
     

Mai 2018

   
31ain Mai 2018                               Caerfyrddin
     

Mehefin 2018

   
5ed Mehefin 2018                                   Caerfyrddin