Cyweliad gyda Chyfarwyddwr Rhaglen

Caroline Lewis | Cyfarwyddwr y Rhaglen Astudiaethau Addysg

Programme Director Banner Caroline Lewis

Mae Astudiaethau Addysg yn addas i unrhyw un sydd â diddordeb mewn addysg a sut mae’n gweithio.

Mae Astudiaethau Addysg yn ddisgyblaeth gymharol newydd yn y gwyddorau cymdeithasol. Mae’n cynnwys astudio ymhle mae pobl yn dysgu, sut y maent yn dysgu, y gwahanol faterion sy’n codi wrth ddysgu, sut mae ein hysgolion yn gweithio, dysgu gydol oes a llawer iawn o agweddau eraill ar addysg. 

Mae Astudiaethau Addysg yn rhoi i’n dysgwyr ddealltwriaeth arbennig o dda o sut y gallwn gefnogi a datblygu dysgwyr yn y dosbarth, yn y gymuned neu unrhyw senario arall. 

Mae opsiynau gyrfaol helaeth ar gael i raddedigion Astudiaethau Addysg. Mae rhai o’r graddedigion wedi mynd i mewn i addysgu dysgwyr cynradd, uwchradd ac oedolion. Mae llawer yn gweithio mewn llywodraeth leol, yn gweithio dramor, mewn sefydliadau elusengar ac yn y sector cyhoeddus.

Nid dim ond cymhwyster a roddwn i chi, ond fe gewch hefyd gyfoeth o sgiliau trosglwyddadwy. Mae Astudiaethau Addysg yn addysgu ichi’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer unrhyw rôl sy’n cynnwys  elfennau o ddysgu a datblygu pobl. Rydym yn treulio llawer o amser yn datblygu ein myfyrwyr i geisio rhoi iddynt syniad o ble yr hoffent fynd yn eu gyrfaoedd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn addysg a hoffech wybod sut i gefnogi a datblygu pobl yna gall un o’n llwybrau Astudiaethau Addysg eich gweddu i’r dim.

Dewch i’n diwrnod agored nesaf a gallwn drafod yr holl gyfleoedd y gall Astudiaethau Addysg eu rhoi i chi.