Diploma Addysg Uwch mewn Astudiaethau Nyrsio ac Iechyd


Student Nurse

Oes gennych chi ddiddordeb mewn nyrsio ac iechyd? Mae galw cynyddol am gymwysterau, a staff cymwys, yn y sector hwn. Lansiwyd Diploma AU Astudiaethau Nyrsio yn llwyddiannus yn PCYDDS Abertawe i helpu i fodloni’r galw hwn. Bellach rydyn ni’n ehangu argaeledd y rhaglen hon i alluogi myfyrwyr i astudio Diploma AU mewn Astudiaethau Nyrsio ac Iechyd mewn lleoliadau ar garreg y drws yng Nghaerfyrddin, Ceredigion ac Aberystwyth.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: PS12
Côd sefydliad: S96
Hyd y cwrs:
2 blwyddyn

Lleoliad:
Abertawe, Caerfyrddin
Ysgol/Cyfadran:
Ysgol Busnes
Enw Cyswllt:
Amanda Owens
Dewis Iaith
Saesneg   CymraegDarpara’r Llwybr Nyrsio y sgiliau angenrheidiol i fyfyrwyr ym maes Astudiaethau Nyrsio ac Iechyd gan gynnig sylfaen werthfawr i’r rheini sydd am ddilyn gyrfa ym myd nyrsio, neu faes cysylltiedig, ond sydd heb y sgiliau a’r cymwysterau angenrheidiol i fanteisio ar y cwrs gradd perthnasol.

Caiff myfyrwyr astudio’n hyblyg y tu allan i oriau gweithio arferol. Bydd cynnwys y cwrs wedi’i deilwra er mwyn rhoi’r profiad a’r wybodaeth i raddedigion a fydd yn cynyddu’u rhagolygon cyflogadwyedd ar draws ystod o leoliadau gofal iechyd.