Cyfathrebu Gweledol


Mae gan yr ysgol enw ardderchog am baratoi myfyrwyr ar gyfer y diwydiannau creadigol a chyfathrebu.

Rydym yn canolbwyntio ar ddatblygu creadigrwydd unigol, trwy gymorth amrywiaeth eang o weithdai arbenigol yn seiliedig ar sgiliau, er mwyn cyfathrebu negeseuon trawiadol a chraff am y byd yr ydym yn byw ynddo.

Mae chwech chwrs mewn Cyfathrebu Gweledol: BA Dylunio Graffig, BA DarlunioBA Hysbysebu a Dylunio Brandiau, MDes Dylunio Graffig, MDes Darlunio a MDes Hysbysebu a Dylunio Brandiau. Er bod pob un o'r cyrsiau yn canolbwyntio ar feysydd astudio penodol fel y nodir isod, mae pob cwrs yn annog ffyrdd traddodiadol, newydd ac arloesol o herio'r maes pwnc ehangach sef cyfathrebu gweledol.

Mae'r adnoddau adrannol yn cynnwys cyfleuster mawr ar gyfer gwneud printiau gyda llythrenweisg, offer sgrin-brintio, printio cerfweddol ac ysgythru. Yn ogystal mae chwe stiwdio fywiog ar gyfer gwaith ymarferol ynghyd â thair ystafell Apple Mac gyda chyfleusterau argraffu fformat mawr a thorri laser.

Cyrsiau Ôl-Radd

facebook  Instagram  twitter  pinterest  youtube

Mae BA (Anrh) Dylunio Graffig yn hanfodol i’n diwylliant gweledol ac mae dylunwyr graffig proffesiynol yn chwarae rôl allweddol fel cynhyrchwyr diwylliannol o bwys. Mae’r dylunydd graffig yn creu, yn trin ac yn rhoi ffurf weledol i eiriau a delweddaeth er mwyn hysbysu, perswadio, plesio – ac weithiau aflonyddu.

Mae’r rhaglen yn darparu addysg eang mewn dylunio graffig, ac yn sgil yr elfen o hyblygrwydd sydd o’i mewn, mae’n eich galluogi i ddilyn diddordebau unigol boed hynny ym meysydd graffeg gorfforaethol a hunaniaeth brand, cyhoeddi, dylunio cyffredinol ar gyfer print, pecynnu neu ddylunio rhyngweithiol ar y sgrin.

 MDes Dylunio Graffig

Mae BA(Anrh) Darlunio yn ymwneud â chreu delweddau a chyfathrebu effeithiol. Fel disgyblaeth ddynamig a newidiol, mae nid yn unig yn archwilio lluniadu a phaentio trwy weithdai strwythuredig, ond yn dilyn darlunio o fathau eraill, trwy deipograffeg, collage, gwneud printiau, cerameg, mudiant, ynghyd â chyfryngau cymysg a digidol.

Gan ddefnyddio defnyddiau a phrosesau traddodiadol, digidol ac arbrofol, mae myfyrwyr yn penderfynu ar eu harferion gweithio eu hunain yn y pen draw. Yn ogystal â theithiau astudio blynyddol i Ewrop, mae rhaglen lawn o weithwyr proffesiynol gwadd hefyd yn sicrhau bod cysylltiadau cryf yn cael eu cynnal â'r diwydiant a’r byd masnachol.

MDes Darlunio

Mae’r BA(Anrh) Hysbysebu a Dylunio Brandiau yn cynnwys ychydig o Gelf Gain, ychydig o Ddylunio Graffig ac ychydig o Fusnes – y cyfan wedi’u cyfuno â’r technolegau diweddaraf. Mae gan bobl ym maes hysbysebu allu creadigol helaeth a gwir awydd i wneud eu nod. Yn anad dim maen nhw’n bobl syniadau, gyda phob dydd yn her gyffrous i ddod o hyd i rywbeth newydd ac arloesol.

 MDes Hysbysebu a Dylunio Brandiau