Ffilm a'r Cyfryngau Digidol


Mae ein rhaglenni’n dathlu’r cyfuniad o feddwl creadigol a rhesymegol sy’n hanfodol er mwyn cyflawni nifer o’r swyddogaethau traws-ddisgyblaethol sydd eu hangen yn y diwydiannau hyn: artistiaid digidol sydd wedi meithrin cyfuniad cyfoethog o sgiliau creadigol a thechnegol ac sy’n gallu cynnal ymwybyddiaeth traws-ddisgyblaethol eang. Gall fod yn anodd datblygu pobl â’r ymagwedd hon – yn enwedig y cyfuniad o feddwl creadigol a thechnegol – ond bwriad ein rhaglenni gradd yw ysbrydoli pobl o’r fath.

Cyrsiau Ysgol Ffilm a Chyfryngau Digidol: (cyfrwng Saesneg)

Cyrsiau Abertawe:

Cyrsau Caerfyrddin:

Mae’r Ysgol yn cynnwys tîm ymroddedig o staff cyfeillgar, nifer ohonynt â phrofiad helaeth ym myd diwydiant. Mae gennym gysylltiadau cryf â diwydiant, defnyddiwn y fersiynau diweddaraf o feddalwedd o safon diwydiant, ac mae gennym gyfleusterau helaeth ar gyfer creu animeiddiadau cyfrifiadurol 3D, gemau cyfrifiadur, cynnwys sain, fideo a chynnwys rhyngweithiol ar gyfer y we a dyfeisiau symudol.

Mae bod yn artist digidol creadigol, un o’r ychydig ddiwydiannau craidd llewyrchus yn yr oes hynod flaengar sydd ohoni, yn golygu y byddwch yn chwarae rhan allweddol yn y newidiadau cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol sy’n digwydd i’n cymdeithas ar hyn o bryd. Mae’n golygu cyfle: y cyfle i gyfrannu at a chyfoethogi dyfodol ein diwylliant sydd â chysylltiadau byd-eang. Ymunwch â ni ac ymuno yn y llwyddiant.

facebook  Instagram  twitter  pinterest  youtube