Ymddiriedolaeth Alister Hardy

Am yr Ymddiriedolaeth Alister Hardy

Elusen gofrestredig yw Ymddiriedolaeth Alister Hardy wedi’i rheoli gan Fwrdd o Ymddiriedolwyr. Y bwriad yw bwrw ymlaen â’r gwaith o astudio profiadau crefyddol ac ysbrydol a gychwynnwyd gan Syr Alister Hardy FRS ym 1969.

Ceisia’r Ymddiriedolaeth fynd i’r afael ag ymchwil gwrthrychol, gan gyfleu ei chanfyddiadau i’r cyhoedd, a chynnig fforwm ar gyfer trafodaeth i’r rheini sydd â diddordeb mewn ysbrydolrwydd. Wrth geisio cyflawni’i hamcanion, mae’r Ymddiriedolaeth yn croesawu adroddiadau o brofiadau ysbrydol / crefyddol neu drosgynnol ac mae'n gwerthfawrogi pob rhodd i'w chynorthwyo gyda'i gwaith.

Mae gan yr Ymddiriedolaeth archif unigryw o adroddiadau o brofiadau crefyddol sy’n cael eu cadw ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Llambed.

Dyma rai o flaenoriaethau’r Ymddiriedolaeth:

 • Ymchwil rhyngddisgyblaethol i ysbrydolrwydd cyfoes a phrofiadau crefyddol;
 • Dod â phobl sydd â diddordeb yn yr astudiaeth hon at ei gilydd;
 • Gweithio gyda sefydliadau eraill y mae eu diddordebau’n gorgyffwrdd;
 • Tynnu sylw at bwysigrwydd ysbrydolrwydd ym maes addysg, gofal iechyd, busnes a meysydd eraill.

Mae’r Ymddiriedolaeth yn cyhoeddi llyfrau a phapurau achlysurol, amlinelliadau o ymchwil a chylchlythyr rheolaidd, De Numine.

Noddwyr

Dyma noddwyr Ymddiriedolaeth Alister Hardy:

 • Bronwen, Is-iarlles Astor
 • Ei Sancteiddrwydd y Dalai Lama
 • Ei Arucheledd y Cardinal Cormac Murphy-OConnor
 • Yr Athro Seyyed Hossein Nasr
 • Y Parch. Dr John A. Newton
 • Ei Arucheledd yr Archesgob, Koken Otani
 • Syr Jonathon Porritt
 • Yr Arglwydd Rees-Mogg
 • Y Prif Rabi yr Athro Jonathan Sacks
 • Swami Chidanand Saraswati
 • Dr Rowan Williams, Baron Williams of Oystermouth PC FBA FRSL FLSW
 • Right. Revd. Wyn Evans, Bishop of St. Davids

Ymddiriedolwyr

Dyma rai o Ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Alister Hardy:

 • The Revd. Canon Professor Leslie Francis (cadeirydd)
 • Dr Andrew Village (Ysgrifennydd Anrhydeddus)
 • The Revd. Professor June Boyce-Tillman
 • Andrew Burns (Cadeirydd Cymdeithas Alister Hardy)
 • John Franklin
 • David Greenwood (Trysorydd ac Is-Gadeirydd)
 • Dr Thomas Jansen
 • Marianne Rankin
 • Prof David Voas
 • Jane Winship

Cyfarwyddwyr

Dyma Gyfarwyddwyr Ymddiriedolaeth Alister Hardy: