Pennaeth Gweithredol y Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu

Alison Harding
E-bost: a.harding@uwtsd.ac.uk
Ffôn: 01792 481170


Gwasanaethau Academaidd

Pennaeth Gwasanaethau Academaidd:
Sarah Jones
E-bost: s.b.jones@uwtsd.ac.uk
Ffôn: 01570 424885


Uwch Lyfrgellydd Cyswllt Academaidd:
Dyniaethau a’r Celfyddydau Perfformio
Swydd Wag
E-bost:
Ffôn:


Llyfrgellwyr Cyswllt Academaidd:

Alison Evans
Addysg a Chymunedau
E-bost: alison.evans@uwtsd.ac.uk
Ffôn: 01267 676649 (Carmarthen)
Ffôn: 01792 482049  (Swansea)

Emily Hywel
Celf a Dylunio
E-bost: emily.hywel@uwtsd.ac.uk
Ffôn: 01792 481030 est. 3105

Sam Scoulding
Pensaernïaeth, Cyfrifiadureg a Pheirianneg
E-bost: samantha.scoulding@uwtsd.ac.uk
Ffôn: 01792 481000 est. 4765

Peter Duffield-Fuller
Busnes a Rheolaeth
Campws Llundain
E-bost: Peter.Fuller@uwtsd.ac.uk
Ffôn: 0207 566 7616

Dyniaethau a’r Celfyddydau Perfformio:
E-bost: library@uwtsd.ac.uk


Llyfrgellydd Casgliadau Arbennig:
Swydd Wag
E-bost:
Ffôn:

Archifydd Casgliadau Arbennig:
Sarah Roberts
E-bost: s.roberts@uwtsd.ac.uk
Ffôn: 01570 424716

Llyfrgellydd Ymddiriedolaeth Alister Hardy:
Thomas Pitchford
E-bost: t.pitchford@uwtsd.ac.uk
Ffôn: 01570 424821

Casgliadau

Pennaeth Casgliadau:
John Dalling
E-bost: j.dalling@uwtsd.ac.uk
Ffôn: 01267 676764


Llyfrgellydd Derbyniadau a Thanysgrifiadau:
Suzy Fisher
E-bost: s.fisher@uwtsd.ac.uk 
Ffôn: 01267 676770


Llyfrgellydd Systemau a Chynnwys Digidol:
Swydd Wag
E-bost:
Ffôn:


Llyfrgellwyr Casgliadau: 

Sandra Stedman
Caerfyrddin / Llambed
E-bost: s.e.stedman@uwtsd.ac.uk
Ffôn: 01267 676836 (Caerfyrddin)
Ffôn: 01570 424793 (Llambed)

Lesley Cresswell
Abertawe
E-bost: l.cresswell@uwtsd.ac.uk
Ffôn: 01792 481000 est. 4724

 

Gwasanaethau Cwsmeriaid

Pennaeth Gwasanaethau Cwsmeriaid:
Karen Bewen-Chappell
E-bost: k.bewen-chappell@uwtsd.ac.uk
Ffôn: 01792 481099


Llyfrgellwyr Gwasanaethau Cwsmeriaid:

Anna Fonge
Caerfyrddin / Llambed
E-bost: a.fonge@uwtsd.ac.uk
Ffôn: 01570 424752 (Llambed)
Ffôn: 01267 675098(Caerfyrddin)

Helen Beale / Alison Scanlon
Abertawe [rhannu swydd]
E-bost: helen.beale@uwtsd.ac.uk
alison.scanlon@uwtsd.ac.uk
Ffôn: 01792 482128 / est. 2128