Llyfrgell Caerfyrddin


Carmarthen Library

Yn y Llyfrgell yng Nghaerfyrddin mae mwy na 110,000 o lyfrau ynghyd â chylchgronau, DVDs, arteffactau ar gyfer addysgu, llyfrau plant a mwy. Hefyd mae’r Llyfrgell yn cynnwys cyfrifiaduron i fyfyrwyr, llungopiwyr a chyfleusterau argraffu.

Sut i ddod o hyd i ni

Lleolir y Llyfrgell gyferbyn ag Adeilad Parry ac Undeb y Myfyrwyr ar Gampws Caerfyrddin, a gellir ei chyrraedd hefyd o’r Y Cwad ac adeilad Carwyn James.

Casgliadau

Nodir y casgliadau ar y catalog a thrwy label ar feingefn y llyfr fel a ganlyn:

BIG   Llyfrau Mawr: llyfrau stori'r plant
CYM   Casgliad Cymraeg: llenyddiaeth Gymraeg ac astudiaethau beirniadol ohoni
F   Casgliad Ffolio
REF   Cyfeiriol
SCW   Cyngor Chwaraeon Cymru
TP   Ymarfer Dysgu
LLU - PIC   Ffuglen i blant: llyfrau lluniau
NOF - NOV   Ffuglen i blant: nofelau
WIC   Coleg yr Annibynwyr Cymraeg
XL   Gorfaint


Efallai y gwelwch hefyd ar y catalog fod rhai o’n hadnoddau wedi’u lleoli yn y Stacks neu Store.  A wnewch chi gysylltu â ni i wneud cais am yr adnoddau hyn.

Ystafelloedd Astudio i Grŵp

Mae gan bob ystafell fynediad diwifr i’r rhyngrwyd.

Rhaid gwneud cais am ystafelloedd cyn 8pm y noson cyn y diwrnod maent i’w defnyddio. Ni dderbynnir ceisiadau a wneir ar ôl yr amser hwn. Peidiwch â gwneud cais am ystafelloedd sydd y tu allan i’r amseroedd agor: 09:00 - 18:59 ddydd Llun i ddydd Gwener.

Er mwyn sicrhau bod ystafelloedd astudio ar gael i’r holl fyfyrwyr, sylwer ar y cyfyngiadau isod:

  • Cyfnod hiraf cais am ystafell: 3 awr
  • Mae modd gwneud cais hyd at 21 diwrnod ymlaen llaw
  • Ni ellir gwneud ceisiadau am yr un ystafell sydd o fewn 2 ddiwrnod i’w gilydd

Gwneud a rheoli ceisiadau am Ystafelloedd Astudio

Ystafell Seddi Cyfarpar Bwcio
Y Cwad 1 21 Taflunydd a sgrîn taflunydd mawr, 2 cyfrifiaduron
Y Cwad 2 6 Sgrin cyflwyniad LCD.
Cysylltu ceblau sydd ar gael yn y llyfrgell. 
Y Cwad 3 8 Sgrin cyflwyniad LCD, 1 cyfrifiadur.
Cysylltu ceblau sydd ar gael yn y llyfrgell.
Y Cwad 4 5 Bwrdd a chadeiriau yn unig.

Oriau Agor: Llyfrgell Campws Caerfyrddin

Mae'r llyfrgell yn hunanwasanaeth ar ddyddiau Sul 

 
  16 Ebrill - 3 Mehefin
Dydd Llun
08:30 - 19:00 [Ar Agor: 12:00 - 17:00 7 Mai, hunanwasanaeth yn unig] [Ar Gau: 28 Mai]
Dydd Mawrth 08:30 - 19:00
Dydd Mercher 08:30 - 19:00
Dydd Iau 08:30 - 19:00
Dydd Gwener 08:30 - 18:30
Dydd Sadwrn 12:00 - 17:00
Dydd Sul 12:00 - 17:00