Llyfrgell Caerfyrddin


Carmarthen Library

Yn y Llyfrgell yng Nghaerfyrddin mae mwy na 110,000 o lyfrau ynghyd â chylchgronau, DVDs, arteffactau ar gyfer addysgu, llyfrau plant a mwy. Hefyd mae’r Llyfrgell yn cynnwys cyfrifiaduron i fyfyrwyr, llungopiwyr a chyfleusterau argraffu.

Sut i ddod o hyd i ni

Lleolir y Llyfrgell gyferbyn ag Adeilad Parry ac Undeb y Myfyrwyr ar Gampws Caerfyrddin, a gellir ei chyrraedd hefyd o’r Y Cwad ac adeilad Carwyn James.

Casgliadau

Nodir y casgliadau ar y catalog a thrwy label ar feingefn y llyfr fel a ganlyn:

BIG   Llyfrau Mawr: llyfrau stori'r plant
CYM   Casgliad Cymraeg: llenyddiaeth Gymraeg ac astudiaethau beirniadol ohoni
F   Casgliad Ffolio
REF   Cyfeiriol
SCW   Cyngor Chwaraeon Cymru
TP   Ymarfer Dysgu
LLU - PIC   Ffuglen i blant: llyfrau lluniau
NOF - NOV   Ffuglen i blant: nofelau
WIC   Coleg yr Annibynwyr Cymraeg
XL   Gorfaint


Efallai y gwelwch hefyd ar y catalog fod rhai o’n hadnoddau wedi’u lleoli yn y Stacks neu Store.  A wnewch chi gysylltu â ni i wneud cais am yr adnoddau hyn.

Ystafelloedd Astudio i Grŵp

Mae gan bob ystafell fynediad diwifr i’r rhyngrwyd.

Rhaid gwneud cais am ystafelloedd cyn hanner nos ar ddechrau’r diwrnod maent i’w defnyddio pryd mae rhestr o’r ceisiadau’n cael ei chreu. Ni dderbynnir ceisiadau a wneir ar ôl yr amser hwn. Peidiwch â gwneud cais am ystafelloedd sydd y tu allan i’r amseroedd agor: 09:00 - 18:59 ddydd Llun i ddydd Gwener.

Er mwyn sicrhau bod ystafelloedd astudio ar gael i’r holl fyfyrwyr, sylwer ar y cyfyngiadau isod:

  • Cyfnod hiraf cais am ystafell: 3 awr
  • Mae modd gwneud cais hyd at 21 diwrnod ymlaen llaw
  • Ni ellir gwneud ceisiadau am yr un ystafell sydd o fewn 2 ddiwrnod i’w gilydd

Gwneud a rheoli ceisiadau am Ystafelloedd Astudio

Ystafell Seddi Cyfarpar Bwcio
Y Cwad 1 21 Taflunydd a sgrîn taflunydd mawr, 2 cyfrifiaduron
Y Cwad 2 6 Sgrin cyflwyniad LCD.
Cysylltu ceblau sydd ar gael yn y llyfrgell. 
Y Cwad 3 8 Sgrin cyflwyniad LCD, 1 cyfrifiadur.
Cysylltu ceblau sydd ar gael yn y llyfrgell.
Y Cwad 4 5 Bwrdd a chadeiriau yn unig.

 

Oriau Agor: Llyfrgell Campws Caerfyrddin

   
  25 Medi - 17 Rhagfyr
Dydd Llun 08:30 - 19:00
Dydd Mawrth 08:30 - 19:00
Dydd Mercher 08:30 - 19:00
Dydd Iau 08:30 - 19:00
Dydd Gwener 08:30 - 18:30
Dydd Sadwrn 12:00 - 17:00 [7 Hydref, 24 Tachwedd: 09:15 - 17:00, Ar gau: 16 Rhagfyr]
Dydd Sul 12:00 - 17:00 [Ar gau: 17 Rhagfyr]