Llyfrgell Campws Llambed

Yn y Llyfrgell a Llyfrgell ac Archifau Roderic Bowen gyda’i gilydd, mae o leiaf 275,000 o gyfrolau argraffedig. Mae llyfrau a chylchgronau electronig hefyd ar gael a gallwch ddod o hyd iddynt ar ein catalog ynghyd â deunyddiau argraffedig. Mae’r Llyfrgell hefyd yn darparu lle i astudio, cyfrifiaduron, gwasanaeth diwifr at ddefnyddwyr gliniaduron ac ystafelloedd astudio.

Sut i ddod o hyd i ni

Lleolir y Brif Lyfrgell a Llyfrgell ac Archifau Roderic Bowen yn ardal dde-orllewinol y campws. Mae’r fynedfa gyferbyn ag Adeilad Caergaint.

Ystafelloedd Astudio i Grŵp

Rhaid gwneud cais am ystafelloedd cyn hanner nos ar ddechrau’r diwrnod maent i’w defnyddio pryd mae rhestr o’r ceisiadau’n cael ei chreu.  Mae gan bob ystafell fynediad diwifr i’r rhyngrwyd. Ystafelloedd astudio ond ar gael yn ystod ein horiau agor.

Er mwyn sicrhau bod ystafelloedd astudio ar gael i’r holl fyfyrwyr, sylwer ar y cyfyngiadau isod:

 • Cyfnod hiraf cais am ystafell: 3 awr
 • Mae modd gwneud cais hyd at 21 diwrnod ymlaen llaw
 • Ni ellir gwneud ceisiadau am yr un ystafell sydd o fewn 2 ddiwrnod i’w gilyd

Gwneud a rheoli ceisiadau am Ystafelloedd Astudio

Ystafell Seddi Cyfarpar Bwcio
Ystafell Astudio 1 – Ystafell Dan Cohn Sherbok 6  
Ystafell Astudio 2 4 - 6  
Ystafell Ddarllen Athrofa Confucius 1 10* Sgrin cyflwyniad, cyfrifiadur
Ystafell DdarllenAthrofa Confucius 2 10* Sgrin cyflwyniad, cyfrifiadur

*Gyda sgrin rhannu i lawr, Ystafelloedd Ddarllen Athrofa Confucius yn eistedd 22 o bobl.

Cynllun Llyfrgell Llambed

Beth sydd ar y llawr hwn?

 • Ystafell astudio 1 (Dan Cohn Sherbok)
 • Argraffu a llungopio
 • Desg Gymorth TG
 • Chwilio’r catalog
 • Cyfrifiaduron
 • Ardal astudio
 • Sesiynau galw-heibio Moodle

Green traffic lightAnogir astudio fel grŵp ac ar y cyd yn yr ardal hon.

Beth sydd ar y llawr hwn?

 • Astudio mewn grwp ac ar y cyd
 • Man Gwybodaeth
 • Menthyg a dychwelyd (yn cynnwys hunan-gymorth)
 • Chwilio’r catalog
 • Cylchgronau cyfredol
 • Argraffu a Llungopio
 • Credyd argraffu hunan-gymorth
 • Toiledau

Red traffic lightMae’r ardal hon ar gyfer astudio distaw yn unig

Beth sydd ar y llawr hwn?

Oriau Agor: Llyfrgell Campws Llambed

Mae'r llyfrgell yn hunanwasanaeth o 19:00 dydd Llun - dydd Iau, 18:30 ar ddydd Gwener a trwy'r dydd ar ddydd Sul 

 
  16 Ebrill - 3 Mehefin
Dydd Llun  08:30 - 23:59 [Ar Agor: 10:00 - 19:00 7 Mai, hunanwasanaeth yn unig] [Ar Gau: 28 Mai]
Dydd Mawrth 08:30 - 23:59
Dydd Mercher 08:30 - 23:59
Dydd Iau 08:30 - 23:59
Dydd Gwener 08:30 - 23:59
Dydd Sadwrn 12:00 - 17:00 [Ar Agor: 12:00 - 21:00 5 Mai, hunanwasanaeth yn unig o 17:00] [Ar Gau: 2 Mehefin]
Dydd Sul 12:00 - 17:00 [Ar Agor: 12:00 - 21:00 6 Mai, hunanwasanaeth yn unig] [Ar Gau: 3 Mehefin]