Llyfrgell Owen, Campws Mount Pleasant

Mae Llyfrgell Owen wedi’i lleoli ar Gampws Mount Pleasant yn Y Drindod Dewi Sant, Abertawe. Mae’n cynnig ystod eang o wasanaethau gwybodaeth i’r myfyrwyr a’r staff o fewn y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg.

Mae’r llyfrau a’r cylchgronau ar y llawr gwaelod.  Mae ardaloedd astudio ar gael gydag ystafelloedd cyfrifiaduron ar y llawr gwaelod isaf a’r llawr gwaelod lle gall myfyrwyr ddefnyddio amrywiaeth o adnoddau electronig megis e-lyfrau, e-gylchgronau a chronfeydd data.  

Mae cownter y llyfrgell ar y llawr gwaelod.  Holwch neu gysylltu â staff y llyfrgell os oes angen help gan fod llyfrgellwyr ar gael i helpu gydag ymholiadau neu i ddarparu hyfforddiant ar sgiliau gwybodaeth.

Cyfeiriad:  Mount Pleasant, Abertawe, SA1 6ED

Ffôn: (01792) 481141
E-bost: OwenLibrary@uwtsd.ac.uk

  25 Medi - 17 Rhagfyr
Dydd Llun 08:45 - 18:00
Dydd Mawrth 08:45 - 18:00
Dydd Mercher 08:45 - 18:00
Dydd Iau 08:45 - 18:00
Dydd Gwener 08:45 - 18:00
Dydd Sadwrn 11:00 - 17:00 [Ar Gau: 16 Rhagfyr]
Dydd Sul 11:00 - 17:00 [Ar Gau: 17 Rhagfyr]