Llyfrgell Ysgol Busnes Abertawe

Mae’r Llyfrgell wedi’i lleoli ar Gampws Ysgol Busnes Abertawe yn Y Drindod Dewi Sant.

Mae’n cynnig ystod eang o wasanaethau gwybodaeth i'r myfyrwyr a’r staff o fewn y Gyfadran Busnes a Rheolaeth, yn cynnwys y rhaglenni Hamdden, Twristiaeth a Chwaraeon, ac Ysgol Arweinyddiaeth Gwasanaethau Cyhoeddus.

Yn ardal ganolog y llyfrgell ceir casgliad helaeth o gylchgronau, llyfrau, cryno ddisgiau a DVDs yn ogystal â detholiad o bapurau newydd dyddiol.  Mae ymylon y llyfrgell wedi’u rhannu’n barthau penodedig ar gyfer astudio tawel, astudio i grwpiau (yn cynnwys ystafell â chyfleusterau clyweled y mae modd gwneud cais amdani) ac ardal cyfrifiaduron mynediad agored lle gall myfyrwyr ddefnyddio ystod o adnoddau electronig megis e-lyfrau, e-gylchgronau a chronfeydd data.

Mae cownter y llyfrgell wrth y brif fynedfa, gyda desg ymholiadau a llyfrgellwyr wrth law sy’n gallu helpu gydag ymholiadau neu ddarparu hyfforddiant ar sgiliau gwybodaeth. Mae croeso i chi holi neu gysylltu â staff y llyfrgell i gael help gydag unrhyw wasanaethau llyfrgell.

Cyfeiriad:  Stryd Powell, Abertawe SA1 1NE

Ffôn: 01792 481023

E-bost: SwanseaBusinessCampusLibrary@uwtsd.ac.uk

Mae'r llyfrgell yn hunanwasanaeth o 19:00 Dydd Llun i Ddydd Iau 

   
  25 Medi - 17 Rhagfyr
Dydd Llun 08:45 - 20:00
Dydd Mawrth 08:45 - 20:00
Dydd Mercher 08:45 - 20:00
Dydd Iau 08:45 - 20:00
Dydd Gwener 08:45 - 16:30 [Ar Gau: 15 Rhagfyr 12:00 - 14:00]
Dydd Sadwrn 10:00 - 16:00 [Ar Gau: 16 Rhagfyr]
Dydd Sul Ar Gau
 
  18 Rhagfyr - 21 Rhagfyr
Dydd Llun 09:00 - 17:00
Dydd Mawrth 09:00 - 17:00
Dydd Mercher 09:00 - 17:00
Dydd Iau 09:00 - 17:00
 
  Ar Gau: 22 Rhagfyr - 1 Ionawr
 
  2 Ionawr - 7 Ionawr
Dydd Mawrth 09:00 - 17:00
Dydd Mercher 09:00 - 17:00
Dydd Iau 09:00 - 17:00
Dydd Gwener 09:00 - 16:30
Dydd Sadwrn Ar Gau
Dydd Sul Ar Gau
 
  8 Ionawr - 1 Ebrill
Dydd Llun 08:45 - 20:00
Dydd Mawrth 08:45 - 20:00
Dydd Mercher 08:45 - 20:00
Dydd Iau 08:45 - 20:00
Dydd Gwener 08:45 - 16:30 [Ar Gau: 30 Mawrth]
Dydd Sadwrn 10:00 - 16:00 [Ar Gau: 31 Mawrth]
Dydd Sul Ar Gau