Llythrennedd Digidol a Llythrennedd Gwybodaeth

Mae llythrennedd gwybodaeth yn ymwneud â datblygu’ch sgiliau o ran dod o hyd i wybodaeth, ei gwerthuso, ei defnyddio a’i rheoli. Mae llythrennedd digidol yn ymwneud â chael eich grymuso a bod yn hyderus i fyw, dysgu a gweithio mewn cymdeithas ddigidol.

Yn ystod eich astudiaethau ac yn eich gyrfa wedi hynny, bydd angen ichi ddatblygu arbenigedd o ran dod o hyd i wybodaeth, ei gwerthuso a’i defnyddio’n effeithiol ac yn foesegol.

Gan fod yr amgylchedd gwybodaeth yn newid yn gyson, gall Llyfrgell y Brifysgol eich helpu i gadw’ch sgiliau llythrennedd digidol a llythrennedd gwybodaeth yn gyfredol er mwyn ichi allu cadw rheolaeth ar ymchwil yn eich maes.  Y nod yw’ch helpu i astudio’n llwyddiannus a datblygu sgiliau y mae cyflogwyr yn gosod gwerth arnynt.

Mae’ch llyfrgellydd pwnc yn chwiliwr penigamp.  Gall eich arwain at yr wybodaeth orau sydd ar gael yn eich maes a’ch helpu i ddatblygu’ch arbenigedd eich hun.  Cysylltwch â’ch Llyfrgellydd Pwnc i drefnu sesiynau sgiliau i grwpiau neu diwtorialau un-i-un.

Gweithdai yng Nghaerfyrddin a Llambed

Mae’r sgiliau’n cynnwys:

Adnabod adnoddau a chael mynediad iddynt

 • Gwefan y llyfrgell
 • Catalog y llyfrgell
 • Adnoddau ar-lein

Dod o hyd i wybodaeth

 • Llyfrau ac e-lyfrau
 • Cylchgronau ac e-gylchgronau
 • Papurau newydd ac e-bapurau newydd
 • Gwneud yn fawr o Google

Adolygiadau Llenyddiaeth

 • Beth yw adolygiad llenyddiaeth
 • Sut i wneud adolygiad llenyddiaeth

Gwerthuso adnoddau

 • Defnyddio’r Rhyngrwyd at ddibenion academaidd
 • Pethau allweddol i chwilio amdanynt...
 • Pa ddeunydd sy’n briodol

Parchu’r  Gyfraith

 • Defnyddio gwybodaeth pobl eraill
 • Llên-ladrad: beth yw e a sut i’w osgoi
 • Hawlfraint
 • Defnyddio delweddau, ffilm a sain

Trefnu a rheoli’ch gwybodaeth

 • Dilyn y datblygiadau yn eich maes pwnc
 • Refworks ac offer rheoli gwybodaeth eraill

Sgiliau Cyflogadwyedd

 • Rheoli’ch hunaniaeth / ôl troed ar-lein
 • Cyfryngau cymdeithasol yn y gweithle