Prosiectau sydd ar y gweill

SA1 Library

Prosiect Llyfrgell SA1

Mae Llyfrgell SA1 yn rhoi cyfle unigryw i ni atgyfnerthu llyfrgelloedd campysau Townhill a Mount Pleasant. Bydd yn darparu mynediad i ystod o fannau dysgu hyblyg i gynorthwyo ein holl fyfyrwyr. Bydd hefyd yn gartref i gasgliadau llyfrgelloedd campysau Mount Pleasant a Townhill.  Caiff staff proffesiynol y llyfrgell fynediad at ystod o fannau a fydd yn eu galluogi i gynorthwyo myfyrwyr a staff i ddatblygu sgiliau digidol a gwybodaeth ar draws y cwricwlwm. Yn ogystal bydd gofod arddangos er mwyn i ni allu dangos gwaith myfyrwyr, ac arddangos eitemau o’n casgliadau Arbennig a’n Harchifau.

 Bwriedir i'r llyfrgell newydd fod yn weithredol o 13 Awst 2018.

Dysgu rhagor am brosiect SA1 y Glannau

 

Prosiect Adnewyddu Llyfrgell Caerfyrddin

Cynhelir prosiect adnewyddu sylweddol yn Llyfrgell Caerfyrddin drwy gydol y flwyddyn academaidd hon. Adeiladwyd y Llyfrgell yn y 1990au cynnar ac mae'n amlwg nad yw’r cyfluniad a’r ddarpariaeth bresennol yn addas i’r pwrpas mwyach. Mae hyn yn gynyddol yn fater o degwch ar draws y campysau yn dilyn gwaith diweddar yn Llyfrgell Llambed ac yn Llyfrgell Campws Busnes Abertawe ar y cyd â Phrosiect Llyfrgell newydd SA1. Un o’r prif amcanion yw gwella’r gofod a’r amgylchedd ffisegol i ddysgwyr, er enghraifft datblygu ystod o fannau a lleoliadau dysgu hyblyg a gwahanol.

Bydd y prosiect yn cynnwys elfennau o waith allanol yn ogystal. Mae’n debygol y bydd angen cau’r llyfrgell rywbryd yn ystod y flwyddyn academaidd hon, ym mis Mehefin siŵr o fod, ond byddwn yn sicrhau ein bod yn cysylltu â chydweithwyr academaidd a phroffesiynol er mwyn sicrhau’r cyfnod mwyaf addas i bawb.

 Bwriedir cwblhau'r prosiect erbyn diwedd Gorffennaf 2018.