Cyrsiau sydd ar Gael

Cyrsiau sydd ar Gael

Courses Available

Bydd hyfforddi eich staff yn dadgloi eu potensial ac yn creu gweithlu gwerthfawr, llawn cymhelliant a chanddynt well sgiiau a’r hyder i wneud gwir wahaniaeth.

Bydd hyfforddiant yn gwella morâl eich gweithwyr – pan fyddant yn sylweddoli bod sefydliadau’n fodlon gwario arian ac ymdrech ar wella’u sgiliau, byddant yn cael eu cymell i weithio’n galetach ac maent y teimlo eu bod y cael eu gwerthfawrogi.

Cyrsiau (Ar gael yn Saesneg yn unig)

  • PG Diploma Lean & Agile
  • PG Certificate Engineering Project Management