Mrs Ann-Marie Gealy BAdd, MAdd

darlithydd

Caerfyrddin

Ffôn: +44 (0) 1267 67
E-bost: a.gealy@uwtsd.ac.uk

ann marie gealy

 • Pennaeth Dros Dro ar y Cyd yr Ysgol Plentyndod Cynnar.
 • Cyfarwyddwraig Rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig, gan gynnwys: MA Early Literacy ac MA Blynyddoedd Cynnar.
 • Monitro data a datblygiad yr Ysgol yn flynyddol.
 • Adolygu a diweddaru rhaglenni a modylau presennol, a dylunio a datblygu rhaglenni newydd.
 • Aelod o Fwrdd Cyfadran, Pwyllgor Datblygu Staff a Phwyllgor Moeseg y Brifysgol.

Ar ôl gweithio fel athrawes gynradd, ymunais â Choleg y Drindod yn 1997, fel darlithydd yn yr Ysgol Addysg a Hyfforddiant Gychwynnol Athrawon . Yn 2003, symudais i Ysgol y Blynyddoedd Cynnar fel uwch ddarlithydd.

Ar hyn o bryd, rwy’n Bennaeth Dros Dro'r Ysgol Plentyndod Cynnar

 • Cymrawd yr Academi Addysg Uwch;
 • Coleg Cymraeg Cenedlaethol;
 • Arolygwr Tîm ESTYN, Cyfnod Sylfaen, CA1 a CA2;
 • Addysg Gynnar;
 • Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (GTCW);
 • Plant yng Nghymru;
 • A.S.E.;
 • Reggio Emilia, grŵp Refocus

Ymhlith fy niddordebau academaidd mae creadigrwydd plant ifanc, lles plant ifanc a llythrennedd cynnar. Maes arall sydd o ddiddordeb ymchwil i mi yw canfyddiadau myfyrwyr o’u creadigrwydd eu hunain.

Rwy’n darlithio ar nifer o gyrsiau israddedig ac ôl-raddedig gan gynnwys themâu a phynciau fel:

 • Meddwl creadigol plant ifanc;
 • Ymchwil dros a gyda phlant ifanc;
 • Lles plant;
 • Llythrennedd cynnar.

Rwy’n goruchwylio traethodau hir ôl-raddedig.

Ymhlith fy meysydd o ddiddordeb ymchwil ac academaidd mae; creadigrwydd plant ifanc, lles plant ifanc a llythrennedd cynnar. Rwyf wedi ymgymryd ag ymchwil ar ddysgu a chreadigrwydd plant ifanc yn yr awyr agored. Mae maes arall o ymchwil yn cynnwys ehangu mynediad o fewn maes y blynyddoedd cynnar a datblygu dulliau cyflwyno anhraddodiadol i hwyluso mynediad i addysg uwch.

 • Creadigrwydd plant ifanc
 • Lles plant ifanc
 • Llythrennedd cynnar

Gweithgareddau menter, masnachol ac ymgynghorol

Rwyf wedi cyfrannu at weithgareddau Datblygiad Proffesiynol Parhaus, gan gynnwys themâu megis:

 • Lles plant ifanc;
 • Creadigrwydd plant ifanc;
 • Llythrennedd cynnar

Rwyf wedi cyfrannu at ddatblygiad rhaglenni newydd sy’n hwyluso ehangu mynediad.

Penodau mewn Llyfrau

Gealy, A. a Rees, A. (2010) ‘Y Plentyn  Creadigol’ yn  Siencyn, S.W. (gol), Y Cyfnod Sylfaen 3-7 oed Athroniaeth, Ymchwil ac Ymarfer. Caerfyrddin: Cyhoeddiadau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. 

Gealy, A. a Saer, S. (2010) ‘Y Plentyn  Creadigol’ yn  Siencyn, S.W. (gol), Y Cyfnod Sylfaen 3-7 oed Athroniaeth, Ymchwil ac Ymarfer. Caerfyrddin: Cyhoeddiadau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Llyfrau

Gealy, A. (2011) Allan yn yr Eira Archwilio’r Amgylchedd yn y Cyfnod Sylfaen, DU: Canolfan Peniarth.

Gealy, A. (2011) Snowy Walk  Archwilio’r Amgylchedd yn y Cyfnod Sylfaen, DU: Canolfan Peniarth.

Gealy, A. a Hopwood, M. (2011) Bric, bloc a bwced Archwilio’r Amgylchedd yn y Cyfnod Sylfaen, DU: Canolfan Peniarth 

Gealy, A. a Hopwood, M. (2011) Bricks, blocks and buckets  Archwilio’r Amgylchedd yn y Cyfnod Sylfaen, DU: Canolfan Peniarth.

Rees, A. a Gealy, A.M. (2013) Chwarae Allan Dysgu Mas. DU: Canolfan Peniarth Y Drindod Dewi Sant.

Gealy, A. a Rees, A. (2011) 1...2...3...Ble wyt ti? Archwilio’r Amgylchedd yn y Cyfnod Sylfaen, DU: Canolfan Peniarth.

Gealy, A. a Rees, A. (2011) 1 2...Where are you? Archwilio’r Amgylchedd yn y Cyfnod Sylfaen, DU: Canolfan Peniarth. 

Papurau mewn Cyfnodolion

Tinney, G a Gealy, A (2015) ‘Developing flexible learning degree programmes for early childhood practitioners: using students’ perceptions to inform programme development and promote widening access’,Practice and Evidence of Scholarship of Teaching and Learning in Higher Education Cyf. 9, Rhif 1, Rhifyn Arbennig – Cynhadledd Future Directions Wales, Ionawr 2015 tt.100-118

Howard. J., Miles, G. a Gealy A. M. (2009) Perceptions of Play and Playfulness: Implications for the Implementation of the Foundation Phase yn Wales Welsh Journal of Education, Rhifyn arbennig, tt104-110.

Papur ymchwil

Gealy, A. M.  (2006)  Defnydd o’r Gymraeg mewn meithrinfeydd yng Ngwm Gwendraeth,   Dyffryn Aman a Llanelli  (A study of the use of Welsh and bilingual provision in nurseries in south east Wales).  Bwrdd yr Iaith / Welsh Language Board. 

Gealy, A. yn NOF Learning Schools Programme 2000 Science and The Curriculum Cymreig Open University (rhan o brosiect NOF).

Gealy , A. (2013) Plant yn teimlo’n dda: lles mewn plentyndod cynnar  DU: Canolfan Peniarth Y Drindod Dewi Sant. (Cydlynydd prosiect a ariannwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol  i greu adnoddau digidol ar gyfer modwl Lefel 7 Lles a Phlentyndod Cynnar. Adnoddau ar gael ar Y Porth)    

Cyflwyniadau mewn Cynadleddau

Tinney, G. a Gealy, A. (2014) ‘Exploring the experiences and perceptions of students accessing a flexible learning degree programme and the impact on widening access, continuing professional development and up-skilling the early childhood workforce’, Cynhadledd Ryngwladol: A Child's World – Next Steps Prifysgol Aberystwyth,25-27th Mehefin 2014.

Tinney, G a Gealy, A. (2014) ‘Flexible learning for the early childhood sector. Developing flexible learning higher education for those already working with young children and families’, AAU Cymru Future Directions, Prifysgol Aberystwyth, Ebrill 2il-3ydd 2014.

Colocwiwm Rhwydwaith Ymchwil Addysg Cymru Mai 2008 Perceptions of Play and Playfulness: Implications for the implementation of the Foundation Phase in Wales gyda Howard. J., Miles, J.