Mrs Gwyneth  Davies BA, MA

Darlithydd

Caerfyrddin

Ffôn: +44 (0) 1267 676916
E-bost: g.m.davies@uwtsd.ac.uk

gwyneth davies

Darlithydd:

  • Cydlynydd modwl modylau israddedig lefel 4, 5 a 6
  • Cyfarwyddwr Rhaglen yr MA Plentyndod Cynnar a’r MA Llythrennedd Cynnar
  • Cynrychiolydd yr Ysgol ar gyfer yr NSS
  • Cynrychiolydd yr Ysgol ar y grŵp RhAD

Ar ôl gweithio’n helaeth ym maes y blynyddoedd cynnar (fel ymarferydd ac aseswr NVQ), penderfynais gofrestru ar yr MA Addysg Blynyddoedd Cynnar ac fe ddes i’n ddarlithydd llawn amser ym mis Ionawr 2013.

  • Coleg Cymraeg Cenedlaethol
  • Plant yng Nghymru

Mae fy niddordebau academaidd yn cynnwys lles plant, arfer adfyfyriol, diogelu a datblygu iaith/llythrennedd. Rwy’n cydlynu ac yn darlithio ar fodylau sy’n gysylltiedig â’r themâu hyn. Rwyf hefyd yn Gydlynydd Rhaglen ac yn ddarlithydd ar y rhaglenni Meistr Integredig ac MA ac rwy’n goruchwylio myfyrwyr ôl-raddedig.