Swyddi Gwag

Croeso i dudalen y Swyddi Gwag

Mae’r swyddi hyn ar gael ar hyn o bryd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Mae’r swyddi isod wedi’u rhannu’n ddau grŵp, sef swyddi Academaidd a swyddi Cymorth

Academaidd

Cefnogi

00648 - Swyddog Derbyn (y Gofrestrfa)

00649 - Swyddog Ymchwil (Prosiect CAMAU)

Cynorthwy-wyr Meithrin Achlysurol