Swyddi Gwag

00619 - Swyddog Cynnwys Digidol / Cymorth Gweinyddol

Disgrifiad Swydd

 

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn gyfrifol am gynllunio a monitro pob agwedd ar y maes Cymraeg i Oedolion. Dyma gyfle gwych i gyfrannu at waith Y Ganolfan. Rydym yn chwilio am unigolion i ymuno â’r tîm ar gyfer y swydd canlynol:

Swyddog Cynnwys Digidol / Cymorth Gweinyddol (00619)
Llawn Amser, Parhaol

Os hoffech sgwrs anffurfiol am y cyfle hyn, mae croeso i chi gysylltu â Dona Lewis, Cyfarwyddwr Systemau/Dirprwy Brif Weithredwr Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol drwy ebostio dona.lewis@dysgucymraeg.cymru 

Noder: er mwyn gwneud cais a chael eich ystyried am y swydd bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais, oherwydd ni dderbynnir CV ond fel dogfen i ategu ffurflen wedi’i chwblhau.

This is an advert for a vacancy at the National Centre for Learning Welsh / Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.  The ability to communicate through the medium of Welsh, both written and oral, is an essential requirement.

Lleoliad: Campws Caerfyrddin

Cyflog: Gradd 4 (£21,585 - £24,983 y flwyddyn)

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau: 19.11.2017

Ffôn: 01267 676842

E-bost: adnoddaudynol@pcydds.ac.uk

Manylion Pellach