Swyddi Gwag

00665, 00666 & 00667 - Cynorthwyydd Meithrin

Disgrifiad Swydd

A oes gennych gymhwyster gofal plant?

A ydych yn mwynhau gweithio gyda phlant?

A allech gyfrannu at ddatblygiad plant ifanc?

Mae Meithrinfa’r Gamfa Wen, Caerfyrddin, yn chwilio am Gynorthwywyr Meithrin â  chymhwyster gofal plant i ymuno â’u tîm cyfeillgar:

Cyfeirnod Swydd 00665 – Rhan Amser (16 awr yr wythnos), Parhaol

Cyfeirnod Swydd 00666 – Rhan Amser (21 awr yr wythnos), Parhaol

Cyfeirnod Swydd 00667 – Llawn Amser (37 awr yr wythnos), Cyfnod Mamolaeth

 Bydd angen:

  • Cymhwyster Lefel 3 mewn gofal plant, a gydnabyddir gan ‘Gofal Cymdeithasol Cymru’
  • Archwiliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)
  • Y gallu i siarad Cymraeg
  • Hyblygrwydd a’r gallu i weithio’n effeithiol fel rhan o dîm

 Buddion yn cynnwys:

  • Cyflog o £15,418 - £16,342 pro rata y flwyddyn (£7.99 - £8.47 yr awr)
  • Gwyliau hael â’r hawl i 28 diwrnod (pro rata) y flwyddyn, 8 diwrnod o wyliau cyhoeddus a 4 diwrnod penodol pan fo’r Brifysgol ar gau (pro rata)
  • Cynllun Pensiwn USS

 Gwybodaeth Ychwanegol

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Rheolwr y Feithrinfa, Nia Maynard, ar 01267 676645 / nia.maynard@uwtsd.ac.uk

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau: 20.12.2017

Ffôn: 01267 676842

E-bost: adnoddaudynol@pcydds.ac.uk

Manylion Pellach