SA1 Abertawe

Er bod Prifysgol Fetropolitan Abertawe wedi uno â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant mor ddiweddar â 2012, mae gan addysg athrawon yn Abertawe hanes hir ac enwog sy’n dyddio nôl dros 140 o flynyddoedd. Bu llawer o newid enw ar y daith, ond mae’r Brifysgol yn falch o’i hanes a’i thraddodiad ac mae’n parhau i ymrwymo i fod â’i gwreiddiau’n lleol, gyda chysylltiadau byd-eang.

1872 Coleg Hyfforddi Abertawe

Agorwyd y coleg yn Nheras Nelson yng nghanol Abertawe ar 5ed Chwefror 1872, a chanddo 38 o fyfyrwyr benywaidd; byddai’n parhau i fod yn goleg i ferched yn unig nes ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Yn y pendraw, symudodd y coleg i’w leoliad presennol yn Townhill yn 1913.

1965 Coleg Addysg Abertawe

Er bod nifer fach o fyfyrwyr gwrywaidd wedi cael eu derbyn ers diwedd y 1950au, nid oedd y coleg yn un gwbl gydaddysgol nes 1965, pan gafodd y cyntaf mewn cyfres o enwau newydd.

1976 Athrofa Addysg Uwch Gorllewin Morgannwg

Yn dilyn cynnig Papur Gwyn gan y Llywodraeth yn 1973, cafodd tri choleg Abertawe – y Coleg Technoleg ym Mount Pleasant, y Coleg Celf yn Alexandra Road, a’r Coleg Addysg yn Townhill – eu huno ym mis Medi 1976 i ffurfio Athrofa Addysg Uwch Gorllewin Morgannwg.

1992 Athrofa Addysg Uwch Abertawe

O ganlyniad i anawsterau marchnata Gorllewin Morgannwg i ddarpar fyfyrwyr y tu allan i Gymru, newidiwyd yr enw eto yn 1992. Bu datblygiadau mawr hefyd ar gyfer y rhaglen hyfforddi athrawon: crëwyd Ysgol Addysg newydd yn 2004 i baratoi at drosglwyddo’r holl raglenni TAR o safle Hendrefoelan Prifysgol Abertawe i Athrofa Addysg Uwch Abertawe yn Townhill. 

2008 Prifysgol Fetropolitan Abertawe

Ar 17eg Ionawr, 2008, cafodd y sefydliad gymeradwyaeth gan Swyddfa’r Cyfrin Gyngor yn Whitehall i ddod yn Brifysgol newyddaf y DU, o dan yr enw newydd, Prifysgol Fetropolitan Abertawe. Yn fuan wedyn, arweiniodd ad-drefnu addysg athrawon yng Nghymru at ffurfio Canolfan Addysg Athrawon De-Orllewin Cymru (CAADOC), oedd yn cynnwys Prifysgol Fetropolitan Abertawe a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Cafodd ei lansio yn y Gerddi Botaneg Cenedlaethol  ar 7fed Gorffennaf 2011.

2012 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Townhill

O ganlyniad i lwyddiant y bartneriaeth, yn 2012, unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i ffurfio’r sefydliad presennol. Nawr, cynhelir yr holl gyrsiau hyfforddi athrawon israddedig yng Nghaerfyrddin, ac yng nghampws Townhill y cynhelir yr holl gyrsiau TAR.