Cymdeithas Cyfeillion

Friends Society Banner

Mae Academi Llais Ryngwladol Cymru yn ffodus iawn i gael rhwydwaith o Gyfeillion sy’n awyddus i helpu a chefnogi ein cantorion.

Nod y Gymdeithas Cyfeillion yw helpu i roi diweddariadau ar newyddion a chyngherddau’r academi, yn ogystal â helpu i godi arian i gefnogi’r Academi a’r myfyrwyr hynny a allai fod ag angen cymorth ariannol ar gyfer eu hastudiaethau.

Mae ymaelodi â Chyfeillion WIAV yn rhoi’r cyfle ichi gefnogi rhai o berfformwyr ifanc gorau’r byd ac i gyfrannu at eu llwyddiant. Hefyd, drwy ymaelodi, cewch y manteision a ganlyn:

Cyfeillion WIAV:

  • mynediad RHAD AC AM DDIM i holl gyngherddau a digwyddiadau WIAV
  • cymryd rhan mewn nifer o achlysuron cymdeithasol
  • cael y cyfle i groesawu artistiaid ifanc WIAV sy’n perfformio mewn digwyddiadau a chyngherddau lleol
  • arwain ar ein mentrau marchnata a chodi arian
  • man pwrpasol ar ein gwefan
  • derbyn newyddlenni tymhorol gyda diweddariadau am ein hartistiaid a digwyddiadau.

Ymunwch WIAV Cymdeithas ffrindiau