Diwrnod Blasu Canolfan Berfformio Cymru, Caerdydd

Ydych chi’n ystyried astudio Perfformio yn y Brifysgol? Edrychwch ar yr hyn sydd gan Canolfan Berfformio Cymru i’w gynnig a dewch i ymuno â ni ar un o’n diwrnodau ymweld.


30 Tachwedd 2017

Mae mynychu Diwrnod ymweld yn ffordd wych i chi ddysgu am Canolfan Berfformio Cymru ac am ein rhaglenni astudio.

Canolfan arloesol ydyw sydd wedi’i sefydlu gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant er mwyn hyfforddi a datblygu perfformwyr y dyfodol. Rydym yn cynnig graddau cyfrwng Cymraeg a fydd yn darparu ein myfyrwyr gyda thechneg gadarn law yn llaw â dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwn 

Mae Canolfan Berfformio Cymru yn bair byrlymus o actorion, cantorion, a dawnswyr y dyfodol

Mae mynychu diwrnod ymweld yn gyfle gwych ichi  brofi gweithdai, tiwtorialau a/neu ddarlithoedd CBC.

  • 10.30 - 10.45 Cyrraedd
  • 10.45 - 11.00 Cyflwyniad Canolfan Berfformio Cymru
  • 11.00 - 12.00 Sesiwn Ymarferfol 1 - Crefft Yr Actor
  • 12.15  - 13.15  Sesiwn Ymarferol 2 - Y Corff 
  • 13.15 - 14.00 Cinio
  • 14.00 - 15.30  Sesiwn Ymarferol 3 - Y Gair a'r Gerddoriaeth 

Byddwch yn cwrdd â’n staff ac yn gallu gofyn cwestiynau am y cwrs, cyllid, gwasanaethau myfyrwyr, bywyd ar y campws a llawer iawn mwy. 

GWEITHDAI ¦ TEITHIAU ¦ SGWRS UN I UN GYDA THIWTORIAID! FFRINDIAU NEWYDD 

Dyddiadau Diwrnodau Ymweld Canolfan Berfformio Cymru 

Dydd Iau 30 Tachwedd 2017

Cewch eich croesawu a’ch cofrestru yn Canolfan Berfformio Cymru,The Gate Arts Centre, Keppoch Street, Caerdydd CF24 3JW  am 10.30

Dewch, da chi! Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi.