Diwrnod Blasu Y Celfyddydau Perfformio, Caerfyrddin

Ydych chi’n ystyried astudio Celfyddydau Perfformio yn y Brifysgol? Edrychwch ar yr hyn sydd gan Ysgol Celfyddydau Performio Y Drindod Dewi Sant i’w gynnig a dewch i ymuno â ni ar un o’n diwrnodau blasu.


Performing Art banner

14 Chwefror 2018

Mae mynychu Diwrnod Blasu yn ffordd wych i chi ddysgu am yr Ysgol Celfyddydau Perfformio ac am ein rhaglenni astudio. Mae’n gyfle gwych hefyd ichi weld y campws.

Mae Celfyddydau Perfformio yng nghalon diwylliannol Campws Caerfyrddin Y Drindod Dewi Sant ac mae’n cynnig hyfforddiant ymarferol mewn actio, dawns a dylunio a chynhyrchu theatr.

Gydag ystod eang o weithwyr proffesiynol theatr yn cyfrannu at y rhaglenni fel tiwtoriaid, cyfarwyddwyr, dylunwyr a chyfarwyddwyr cerddorol. Addysgir myfyrwyr gan weithwyr proffesiynol sy’n gweithio o fewn y diwydiant perfformio.

Yn ystod y dydd cewch gyfle i brofi gweithdai, tiwtorialau a/neu ddarlithoedd mewn

  • Actio
  • Dawns
  • Dylunio Chynhyrchu ar gyfer y theatr 

Byddwch yn cwrdd â’n staff ac yn gallu gofyn cwestiynau am y cwrs, cyllid, gwasanaethau myfyrwyr, bywyd ar y campws a llawer iawn mwy. 

GWEITHDAI ¦ TEITHIAU ¦ SGWRS UN I UN GYDA THIWTORIAID! FFRINDIAU NEWYDD 

Cewch eich croesawu a’ch cofrestru ar gampws Caerfyrddin Y Drindod Dewi Sant, Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3ED am 10.45am.

Dewch, da chi! Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi.