Diwrnod Blasu Ysgol Fusnes, Caerfyrddin

Ydych chi’n ystyried astudio Busnes a/neu Rheolaeth yn y Brifysgol? Edrychwch ar yr hyn sydd gan Ysgol Fusnes Caerfyrddin, Y Drindod Dewi Sant i’w gynnig a dewch i ymuno â ni ar un o’n diwrnodau blasu.


14 Chwefror 2018

Bonanza Ailfeddwl Busnes 

Mae’r Bonanza Ailfeddwl Busnes, a gynhelir gan Ysgol Fusnes Caerfyrddin, yn cynnig i fyfyrwyr y cyfle i feddwl am fusnes mewn ffordd wahanol. Gan ddilyn yr ethos sydd gennym yma yn Ysgol Fusnes Caerfyrddin, anogir myfyrwyr i ystyried mai cynaladwyedd yw’r gwerthoedd craidd mewn busnes wrth symud ymlaen. Drwy gydol y dydd, bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn gweithgaredd cyffrous, gan gymhwyso eu gwybodaeth at ystyried syniad busnes arloesol er mwyn mynd i’r afael â rhai o’r materion mwyaf cyfoes sy’n wynebu busnes heddiw,

Cewch gwrdd â’n staff a gofyn cwestiynau am y cwrs, cyllid, gwasanaethau myfyrwyr, bywyd ar gampws a llawer mwy.

GWEITHDAI ¦ TEITHIAU ¦ SGYRSIAU UN AC UN GYDA THIWTORIAID! FFRINDIAU NEWYDD

Caiff y croesawu a’r cofrestru eu cynnal ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS), Ffordd y Coleg, Caerfyrddin SA31 3ED am 10:00 a.m. 

Yn wir, dylech ddod! Edrychwn ymlaen at eich cwrdd

Byddwch yn cwrdd â’n staff ac yn gallu gofyn cwestiynau am y cwrs, cyllid, gwasanaethau myfyrwyr, bywyd ar y campws a llawer iawn mwy. 

GWEITHDAI ¦ TEITHIAU ¦ SGWRS UN I UN GYDA THIWTORIAID! FFRINDIAU NEWYDD 

Cewch eich croesawu a’ch cofrestru ar gampws Caerfyrddin Y Drindod Dewi Sant, Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3ED am 10.45am.

Dewch, da chi! Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi.