Diwrnod Blasu Ysgol Seicoleg Caerfyrddin

Ydych chi’n ystyried astudio Seicoleg yn y Brifysgol? Edrychwch ar yr hyn sydd gan Ysgol Seicoleg, Y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin i’w gynnig a dewch i ymuno â ni ar un o’n diwrnodau blasu.


Llun Seicoleg

28 Tachwedd 2017

Mae mynychu Diwrnod Blasu yn ffordd wych i chi ddysgu am yr Ysgol Seicoleg ac am ein rhaglenni astudio. Mae’n gyfle gwych hefyd ichi weld y campws a darganfod campws Caerfyrddin.

Cewch gyfle i brofi gweithdai, tiwtorialau a/neu ddarlithoedd mewn

  • Cyflwyniad i Seicoleg Gymhwysol
  • Gweithdy Seicoleg Chwaraeon
  • Gweithdy Seicoleg Gwybydol
  • Gweithdy Seicoleg Y Cyfryngau
  • Cymorth gyda datganiadau personol

Byddwch yn cwrdd â’n staff ac yn gallu gofyn cwestiynau am y cwrs, cyllid, gwasanaethau myfyrwyr, bywyd ar y campws a llawer iawn mwy. 

GWEITHDAI ¦ TEITHIAU ¦ SGWRS UN I UN GYDA THIWTORIAID! FFRINDIAU NEWYDD 

Dyddiadau Diwrnodau Blasur Gyfadran

  • Dydd Mawrth 28fed Tachwedd 2017
  • Dydd Mercher 14eg Chwefror 2018

Cewch eich croesawu a’ch cofrestru ar gampws Caerfyrddin Y Drindod Dewi Sant, Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3ED am 10.45am.

Dewch, da chi! Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi.