Diwrnod Blasu Ysgol Ffilm a Chyfryngau Digidol, Caerfyrddin

Ydych chi’n ystyried astudio Ffilm a chyfryngau Digidol yn y Brifysgol? Edrychwch ar yr hyn sydd gan Ysgol Ffilm a Chyfryngau Digidol, Caerfyrddin i’w gynnig a dewch i ymuno â ni ar un o’n diwrnodau blasu.


29 Tachwedd 2017

Mae dod i Ddiwrnod Blasu’n ffordd ardderchog o ddysgu am Ysgol Ffilm a’r Cyfryngau Caerfyrddin a’n rhaglenni astudio. Hefyd mae’n gyfle gwych i weld y campws a darganfod pam mae rhaglenni Caerfyrddin yn defnyddio adnoddau naturiol ffantastig gorllewin Cymru.  Mae ein lleoliad ni yng ngorllewin Cymru yn unigryw.  Mae ein myfyrwyr ffilm a’r cyfryngau yn cael eu hysbrydoli gan brydferthwch di-nam y tirlun a’r arfordir, a’r cyfleoedd y mae’n eu rhoi i’r rheini sydd â diddordeb mewn ffilmio’r amgylchedd, bywyd gwyllt, chwaraeon a diwylliant.  Mae ein dosbarthiadau wedi’u lleoli mewn ystafell bwrpasol yn Adeilad Dysgu ac Addysgu newydd y Brifysgol, sy’n cynnig cyfleusterau o’r radd flaenaf, ac ar yr un pryd yn rhoi golygfeydd dros y wlad hyfryd o’n cwmpas.

Yn ystod y diwrnod cewch gyfle i gymryd rhan mewn gweithdai ymarferol, a fydd yn eich galluogi chi i:

  • Arbrofi gyda chamerâu ac offer darlledu proffesiynol  
  • Archwilio enghreifftiau o ffotograffiaeth o ystod o genres
  • Dysgu sut i ddefnyddio technegau ôl-gynhyrchu i roi sglein ar eich gwaith

Byddwch yn cwrdd â’n staff ac yn gallu gofyn cwestiynau am y cwrs, cyllid, gwasanaethau myfyrwyr, bywyd ar y campws a llawer iawn mwy. 

GWEITHDAI ¦ TEITHIAU ¦ SGWRS UN I UN GYDA THIWTORIAID! FFRINDIAU NEWYDD 

Dyddiadau Diwrnodau Blasur Gyfadran

  • Dydd Mercher 29 Tachwedd 2017
  • Dydd Mercher 14 Chwefror 2018

Cewch eich croesawu a’ch cofrestru ar gampws Caerfyrddin Y Drindod Dewi Sant, Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3ED am 10.45am.

Dewch, da chi! Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi.