Mae’r Penwythnos Profiadau Myfyrwyr yn benwythnos preswyl blynyddol ar gyfer ymgeiswyr sy’n gobeithio astudio ar gampws Llambed yn unig.

Mae’r penwythnosau profiadau myfyrwyr yn gyfle perffaith i fyfyrwyr aros dros nos ar gampws Llambed a phrofi bywyd academaidd a chymdeithasol myfyriwr yn Llambed.

Mae’r penwythnos profiadau myfyrwyr yn ddigwyddiad rhad ac am ddim lle gall myfyrwyr:

  • Cwrdd a chymdeithasu â myfyrwyr cyfredol a darganfod mwy am astudio ar gampws Llambed;
  • Dod i ‘nabod ymgeiswyr eraill cyn cychwyn yn y brifysgol;
  • Mae’r llety a phrydau bwyd i gyd yn gynwysedig, yn rhad ac am ddim;
  • Darganfod mwy am y rhaglenni gradd gan staff academaidd;
  • Dod i 'nabod campws Llambed, ei chwaraeon a’i gymdeithasau, a chael profi’r ardal brydferth o gwmpas!  

Mae’n ffordd wych o baratoi ar gyfer y brifysgol a gwneud yn siŵr bod pob myfyriwr yn teimlo’n gyfforddus ac yn barod i gychwyn yn y brifysgol.  

Rydym ni’n cymryd archebion am Benwythnos Profiadau Myfyrwyr 2018 nawr, a llenwi’r ffurflen isod yw’r unig beth mae rhaid gwneud!

Oes cwestiwn gennych chi? Mae croeso i chi gysylltu â ni a down ni yn ôl atoch chi!