Diwrnod Blasu Canolfan Berfformio Cymru, Caerdydd

Ydych chi’n ystyried astudio Perfformio yn y Brifysgol? Edrychwch ar yr hyn sydd gan Canolfan Berfformio Cymru i’w gynnig a dewch i ymuno â ni ar un o’n diwrnodau ymweld.


Mae mynychu Diwrnod ymweld yn ffordd wych i chi ddysgu am Canolfan Berfformio Cymru ac am ein rhaglenni astudio.

Canolfan arloesol ydyw sydd wedi’i sefydlu gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant er mwyn hyfforddi a datblygu perfformwyr y dyfodol. Rydym yn cynnig graddau cyfrwng Cymraeg a fydd yn darparu ein myfyrwyr gyda thechneg gadarn law yn llaw â dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwn 

Mae Canolfan Berfformio Cymru yn bair byrlymus o actorion, cantorion, a dawnswyr y dyfodol

Mae mynychu diwrnod ymweld yn gyfle gwych ichi  brofi gweithdai, tiwtorialau a/neu ddarlithoedd CBC.

  • 10.30 - 10.45 Cyrraedd
  • 10.45 - 11.00 Cyflwyniad Canolfan Berfformio Cymru
  • 11.00 - 12.00 Sesiwn Ymarferfol 1 - Crefft Yr Actor
  • 12.15  - 13.15  Sesiwn Ymarferol 2 - Y Corff 
  • 13.15 - 14.00 Cinio
  • 14.00 - 15.30  Sesiwn Ymarferol 3 - Y Gair a'r Gerddoriaeth 

Byddwch yn cwrdd â’n staff ac yn gallu gofyn cwestiynau am y cwrs, cyllid, gwasanaethau myfyrwyr, bywyd ar y campws a llawer iawn mwy. 

GWEITHDAI ¦ TEITHIAU ¦ SGWRS UN I UN GYDA THIWTORIAID! FFRINDIAU NEWYDD 

Dyddiadau Diwrnodau Ymweld Canolfan Berfformio Cymru