Diwrnod Blasu Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored Caerfyrddin

Ydych chi’n ystyried astudio Chwaraeon, Iechyd neu Addysg Awyr Agored yn y Brifysgol? Edrychwch ar yr hyn sydd gan Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored Y Drindod Dewi Sant i’w gynnig a dewch i ymuno â ni ar un o’n diwrnodau blasu.


 • girl running
 • Girl standing with a ball
 • Boy on the bike
 • someone assessing an old men

14 Chwefror 2018

Mae mynychu Diwrnod Blasu yn ffordd wych i chi ddysgu am yr Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored ac am ein rhaglenni astudio. Mae’n gyfle gwych hefyd ichi weld y campws a darganfod sut mae rhaglenni Caerfyrddin yn manteisio ar adnoddau naturiol gwych Gorllewin Cymru.

Cewch gyfle i brofi gweithdai, tiwtorialau a/neu ddarlithoedd mewn

 • Iechyd, Maeth a Ffordd o Fyw
 • Addysg Gorfforol
 • Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff
 • Addysg Antur Awyr Agored
 • Therapi Chwaraeon
 • Iechyd y Cyhoedd
 • Nyrsio 

Byddwch yn cwrdd â’n staff ac yn gallu gofyn cwestiynau am y cwrs, cyllid, gwasanaethau myfyrwyr, bywyd ar y campws a llawer iawn mwy. 

GWEITHDAI ¦ TEITHIAU ¦ SGWRS UN I UN GYDA THIWTORIAID! FFRINDIAU NEWYDD 

Dyddiadau Diwrnodau Blasur Gyfadran

 • Dydd Mercher 14eg Chwefror 2018

Cewch eich croesawu a’ch cofrestru ar gampws Caerfyrddin Y Drindod Dewi Sant, Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3ED am 10.45am.

Dewch, da chi! Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi.