Gweithdy Blasu STEM

Gweithdy Blasu STEM | Dydd Mercher 21 Mawrth 2018

Mae mynd i Ddiwrnod Blasu'r Gyfadran yn ffordd ardderchog o ddod i wybod am y Gyfadran a’n rhaglenni astudio. Cewch chi gyfle i flasu gweithdai, tiwtorialau a/neu ddarlithoedd, cewch chi gwrdd â’n staff a chael cyfle i ofyn cwestiynau am y cwrs, cyllid, gwasanaethau myfyrwyr, bywyd ar y campws a llawer rhagor.

  • GWEITHDAI
  • TEITHIAU
  • SGYRSIAU FESUL UN Â THIWTORIAID
  • CYFEILLION NEWYDD A HWYL I DDILYN


Bydd y croesawu a’r cofrestru ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Abertawe:  Campws Mount Pleasant – Ystafell Lletygarwch – SA1 6ED am 10:00 a.m.

Mae croeso i chi anfon e-bost ata i, Kim Wills yn: kim.wills@pcydds.ac.uk
Mae’n rhaid, rhaid i chi ddod! Rydyn ni’n edrych ymlaen at gyfarfod â chi.