Llwyddiant Boddhad Myfyrwyr

19.05.2015

Llwyddiant Boddhad Myfyrwyr i fyfyrwyr Gwyddor Cyfrifiadurol a Pheirianneg Modurol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

a boy on his computer

Daeth Gwyddor Cyfrifiadurol yn yr 8fed safle yn y Deyrnad Unedig am foddhad myfyrwyr yn y Complete University Guide 2016.

Yn ogystal â hyn, mae 100% o fyfyrwyr yn Ysgol Peirianneg Modurol yn hapus gyda Chefnogaeth Myfyrwyr ac Assessiadau'r Brifysgol yn ôl arolwg ddiweddaraf y Student Barometer Autumn Wave, 2014.

Mae'r newyddion hyn yn wych ar gyfer ein myfyrwyr presennol, ynghyd ag unrhyw fyfyrwyr fydd yn dechrau eu hastudiaethau gyda ni yn y gyfadran hon fis Medi.