Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau

Yr Athrofa Addysg a’r DyniaethauYn Datblygu graddedigion sy’n barod i’w cyflogi

Mae’r Athrofa Addysg a’r Dyniaethau’n cyfuno’r disgyblaethau addysg, seicoleg, polisi cymdeithasol, ieuenctid a chymuned a’r dyniaethau.

Gan gynnig dull personol a chynhwysfawr o astudio, rydym yn annog ac yn canolbwyntio ar ddatblygu myfyrwyr yn raddedigion medrus, cyflogadwy sy'n canolbwyntio ar y dyfodol.

Trwy addysgu arloesol, profiad ymarferol ac amgylchedd dysgu cynhwysol rydym yn creu, yn arloesi ac yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o addysgwyr, arweinwyr a dylanwadwyr.

Smiling Graduate in the Library

Ein Lleoliadau

Mae’r Athrofa’n darparu  rhaglenni ar draws campysau’r Brifysgol yng Nghymru, gyda myfyrwyr yn dilyn rhaglenni ar ein campws yn Ardal y Glannau Abertawe, campysau Caerfyrddin a Llambed, yn ogystal â dewis o gyrsiau ar ein campws yng Nghaerdydd ac yn ein colegau partner.

Two Graduates Hugging