Tina Pope PGCE Computing

Tia Pope | TAR Uwchradd Cyfrifiadura

Rwy’n caru Abertawe! Dydw i ddim eisiau gadael. Cwrdd â ffrindiau, y lleoliadau a phrofiadau ysgol go iawn oedd y darnau gorau. Cadarnhaodd y lleoliadau bopeth a ddysgais yn y Brifysgol. Beth nesaf: Mae gen i swydd yn Ysgol Gyfun Treorci nes y Nadolig.Katie-Mae Scorey Primary Education

Katie-Mae Scorey 

Mae pawb yn adnabod pawb arall. Mae’n gymuned go iawn ac rydych yn teimlo’n saff. Mae pawb yn barod iawn i helpu hyd yn oed y porthorion a glanhawyr. Mae pawb mor hyfryd.

Y profiadau a’r lleoliadau mewn tair gwahanol ysgol dros y tair blynedd oedd y peth gorau am y cwrs. Gallwch weld eich hyder yn magu drwy gydol y cwrs. Roedd cymorth y tiwtoriaid ar leoliadau’n anhygoel.Zoe Murphy PCET

Zoe Murphy | TAR/Tystysgrif Addysg Broffesiynol mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET)

Roedd y cwrs yn hyblyg gyda llawr o gefnogaeth a chyngor ar gyfer y cyfnod ar ôl graddio. Y pethau gorau oedd y cynnwys a’r darlithwyr, trwyadl a chefnogol.Catrin Davies Addysg Gynradd gyda SAC

Catrin Davies | 

Dewisais YDDS Caerfyrddin am ei fod yn agos at adref. Gwnes ffrindiau arbennig o dda. Y peth gorau am y cwrs yw fy mod yn gallu gwneud 100% ohono yn y Gymraeg.

Mae gen i swydd fel athrawes llanw yn Ysgol Y Ddwylan.Geraint Saunders PGCE Primary

Geraint Saunders | TAR Cynradd

Rhannau gorau’r cwrs oedd fy nghyd-fyfyrwyr a gwneud gwersi blêr. Mae gen i swydd yn Ysgol Gynradd Stryd Fawr yn Y Bari, lle rwy’n byw, felly rwy’n “Byw’r Freuddwyd!”Morganne Isobel Bendle Addysg Gynradd gyda SAC

Morganne Isobel Bendle

Roeddwn yn caru mynd ar leoliadau rheolaidd am ei fod yn rhoi’r hyd a ddysgwyd ar waith. 

Y peth gorau am y cwrs oedd y tiwtoriaid, heb os.

Gwnes fwynhau’r rheolaeth greadigol o fewn y modylau pen-agored lle cewch ddewis eich prosiectau eich hunain a dehongli canfyddiadau yn eich ffordd eich hun. PGCE Maths Harry Emily Emyr

Morganne Isobel Bendle

Roeddwn yn caru mynd ar leoliadau rheolaidd am ei fod yn rhoi’r hyd a ddysgwyd ar waith. 

Y peth gorau am y cwrs oedd y tiwtoriaid, heb os.

Gwnes fwynhau’r rheolaeth greadigol o fewn y modylau pen-agored lle cewch ddewis eich prosiectau eich hunain a dehongli canfyddiadau yn eich ffordd eich hun.