Education Studies Sophie Hassett

Sophie Hassett | Astudiaethau Addysg

 Ryan Peters Education Studies

Dychwelyd i fyd addysg yn talu ar ei ganfed. Darllenwch ragor

Ryan Peters | Astudiaethau Addysg Gynradd

Roeddwn yn gallu defnyddio’r damcaniaethau yn ystod y darlithoedd a’u defnyddio yn fy swyddi. Mae magu teulu, gweithio ac astudio’n llawn-amser wedi bod yn her, ond mae’r buddion wedi bod cymaint gwell na’r heriau! “Mae llwybrau dyrys bob tro yn arwain at gyrchfannau godidog, ac fe wnes i gyrraedd y Drindod Dewi Sant – am gyrchfan!”Sam Gardener Education

Ymroddiad ac Angerdd yn helpu Sam i Lwyddo. Darllenwch ragor

Sam Gardener | TAR Cynradd gyda SAC

Rwy’n hapsu iawn o fod wedi graddio heddiw ac yn ddiolchgar am yr holl gefnogaeth rwyf wedi cael gan staff y Brifysgol.  Dydy addysg ddim yn gorffen yn 18oed, mae’n gydol oes ac mae’n ffordd tuag at ryddid.  Y ffordd o ddod dros anawsterau yw drwy hunan-fynegiant a gwaith called.  Ceisio, Methu, Adlewyrchu, Ailadrodd